1 februari 2023

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezing 2018 + zetelverdeling


Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 heeft 60,44% van de stemgerechtigden uit de gemeente Loppersum een stem uitgebracht,
dit zijn 4698 stemmen.

Geef een antwoord