20 juli 2024

Delfsail 2009 in teken van de Hanze

0

Tijdens de 1e sponsorbijeenkomst van DelfSail 2009 werden gister de definitieve data bekend gemaakt waarop DelfSail 2009 zal plaatsvinden. Op zaterdag 22 augustus 2009 zal de vloot vanaf de Eemshaven Delfzijl binnenvaren, waarna op woensdag 26 augustus 2009 alle schepen weer zullen vertrekken

De internationale kalender van Sailevenementen wordt steeds voller en een goede planning is daarom noodzakelijk. De geografische route die schepen afleggen is eveneens een factor van belang, om hierdoor de bemanningen met zoveel mogelijk verschillende culturen te laten kennismaken. De vastgestelde data zijn gekozen om aan te sluiten bij de finish van de Trans Atlantische Race 2009 in Belfast, die dat jaar door Sail Training International wordt georganiseerd. DelfSail 2009 is daarbinnen een ‘Endorsed Event’, wat betekent dat dit evenement ook in de officiële kalenders en magazines binnen de STI wordt opgenomen. Hierdoor zullen schepen extra attent worden gemaakt op DelfSail 2009.

Thema ‘De Hanzen’

Als speciaal thema voor DelfSail 2009 is gekozen voor ‘De Hanzen’. Het ligt in de bedoeling om een programma te ontwikkelen waaraan diverse instellingen en partijen meedoen, om zo een zeer divers Hanzeprogramma in 2009 te ontwikkelen waar plaats is voor kunst, wetenschap & onderwijs, geschiedenis, economie en scheepvaart. Het historische belang van Groningen als Hanzestad en de maritieme relaties met het Oostzee gebied zullen hierin worden belicht. Natuurlijk worden ook – evenals in voorgaande edities – de exotische windjammers uit Zuid-Amerika en Azië nadrukkelijk uitgenodigd in DelfSail 2009.

Beleid voor DelfSail 2009 t.o.v. DelfSail 2003

De focus voor DelfSail 2009 zal niet primair gericht zijn op meer publiek, maar op een (nog) hogere kwaliteit van het evenement DelfSail als zodanig. Deze kan onder andere bereikt worden door meer aandacht te geven aan speciale doelgroepen, samengevat in de titel ‘Public Affairs’. Hierin zal nauw worden samengewerkt met bestaande stichtingen en organisaties op het gebied van ouderenzorg, mensen met een beperking en jongeren met een ernstige ziekte. De definitieve invulling van ‘Public Affairs’ zal in de komende tijd worden bepaald. Tot slot zal de Eemshaven nadrukkelijker bij DelfSail 2009 worden betrokken dan in eerdere edities het geval was.

www.stedum.com

Geef een reactie