29 mei 2024

Delfzijl begint in september met huis-aan-huis-controle op hondenbelasting

0

Vanaf 1 september 2004 gaan tien stadswachten huis-aan-huis controleren of hondenbezitters hun hondenbelasting hebben betaald.

Wanneer wordt geconstateerd dat dit niet het geval is, wordt een aangiftebiljet afgegeven. Als de bewoner niet aanwezig is, wordt een antwoordstrook achtergelaten. Mensen die dan nog niet reageren, krijgen een ambtshalve aanslag opgelegd met terugwerkende kracht.

Mensen die op 1 januari 2004 of in de loop van dit belastingjaar een hond hebben of houden, zijn belastingplichtig en dienen zelf aangifte hiervan te doen. Omdat dit in veel gevallen niet gebeurt, gaat de gemeente dit controleren.

www.delfzijl.nl

Geef een reactie