24 juli 2024

Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum pakken elektronische dienstverlening op

0

Op 6 september ondertekenen de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum de samenwerkingsovereenkomst ELO-DEAL. De ondertekening vindt om 14.15 uur plaats tijdens de startbijeenkomst in ’t Schathoes op Landgoed Ekenstein. Hiermee wordt een driejarig project ingeluid om de elektronische dienstverlening van de gemeenten op de kaart te zetten.

ELO staat voor Elektronische Overheid. Het doel van het ELO-DEAL project is om met behulp van ICT (Informatie en Communicatietechnologie) de dienstverlening aan burgers en bedrijven flink te verbeteren. Belangrijk speerpunt is bijvoorbeeld dat burgers en bedrijven slechts eenmalig hun gegevens hoeven aan te leveren bij hun gemeente.

Elo-DEAL-project

Nieuwe wegen
Goed gebruik van nieuwe technologieën, zowel tussen overheidsorganisaties onderling als tussen
overheid, burgers en bedrijven, biedt kansen voor verbetering van handhaving van de regelgeving maar ook voor een (aanmerkelijk) efficiëntere overheid. Het opent nieuwe wegen voor openbaarheid, transparantie, responsiviteit en het afleggen van verantwoording door de overheid. Een ander zwaarwegend punt is de vermindering van administratieve lasten voor burgers en bedrijven.

Driejarig project
Om deze redenen, maar ook vanwege nieuwe wettelijke voorschriften, zullen de gemeenten in dit driejarig project eerst gaan werken aan het onderbrengen van allerlei gegevens in één informatiesysteem. Daarnaast zal de uitbreiding van de digitale dienstverlening worden opgepakt op basis van dit systeem.

ELO-Grunn
Deze samenwerking komt voort uit ELO-Grunn. Een initiatief van het Broederschap van Gemeentesecretarissen dat heeft voorgesteld om op het gebied van de Elektronische Overheid in de provincie in clusters samen te gaan werken.

Elo-DEAL-project 

Gemeente Loppersum

Geef een reactie