9 juni 2023

Delfzijl houdt Remkes aan zijn belofte

De provincie Groningen en het gemeentebestuur van Delfzijl willen miljoenen euro’s steun van het rijk om het ambtenarenapparaat te versterken.

De havenstad en provincie willen hierover een gesprek aangaan met minister Remkes van Binnenlandse Zaken. Na de jongste bestuurscrisis die leidde tot het vertrek van burgemeester Appel en de drie wethouders, eiste Remkes dat Delfzijl orde op zaken zou stellen.

De minister deed de toezegging bereid te zijn de helpende hand te bieden. De provincie Groningen en de gemeente Delfzijl willen die toezegging nu verzilveren. In het najaar gaan commissaris van de koningin Alders en burgemeester Waal naar Den Haag om te onderhandelen.

Volgens burgemeester Cees Waal is versterking van het ambtelijk apparaat door alle bestuurlijke perikelen te lang uitgesteld. De Groningse commissaris van de Koningin Alders vindt ook dat Delfzijl extra rijkssteun verdient. Hij is bereid in ruil voor geld prestatieafspraken met het rijk te maken

www.rtvnoord.nl

Geef een reactie