25 april 2024

Delfzijl is tonnen kwijt aan wachtgeld

0

Het nieuwe gemeentebestuur vgan Delfzijl is de komende vier jaar alleen al aan wachtgeld voor de vele opgestapte bestuurders 810.000 euro kwijt. Dat blijkt uit het collegeprogramma dat het nieuwe bestuur van PvdA, ChristenUnie en VVD donderdagavond presenteerde.

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen stapte het voltallige college van burgemeester en wethouders in de havenstad kort na elkaar op, wegens interne strubbelingen. Het was de zoveelste politieke rel in Delfzijl. De inwoners uitten hun ongenoegen hierover door massaal blanco te stemmen.

Het nieuwe college zegt in het programma alles in het werk te stellen om het vertrouwen van de burger in het gemeentebestuur te herwinnen. Om dat te doen, willen het nieuwe college en de gemeenteraad veel vaker direct contact gaan zoeken met de inwoners. Zo komt er structureel overleg met burgergroeperingen en wordt er, wanneer er belangrijke beslissingen moeten worden genomen, een commissie in het leven geroepen waarin ook belangenorganisaties hun zegje mogen doen. Daarnaast gaat de gemeente duidelijker en begrijpelijker communiceren met de burgers.

De definitieve plannen worden uiterlijk 1 september in een plan van aanpak gepresenteerd. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) had dat tijdens een bezoek aan Delfzijl in maart ge‘ist.

www.gic.nl

Geef een reactie