21 mei 2024

Delfzijl komt na Groningen ook met opvallende architectuur: woontorens aan de dijk

0

Delfzijl doet een aanval op de architectuurreputatie van de stad Groningen. Nadat de havenstad jarenlang weinig opmerkelijks heeft laten zien op het gebied van de nieuwbouw, komt de gemeente nu met het plan voor zeer opmerkelijke woontorens, ontworpen door de Groningse architect Jurjen vdMeer/De Zwarte Hond. Maar ook op het gebied van de sociale woningbouw en de stadsvernieuwing werkt Delfzijl voortvarend verder aan ingrijpende verbeteringsplannen.

De plannen voor de woontorens passen in een ingrijpende opknapbeurt voor Delfzijl. Die heeft als doel de stad zo aantrekkelijk te maken om er te wonen, dat er een einde komt aan de gestaag voortdurende leegloop. Met name ook voor de middengroepen moet het weer aantrekkelijk wonen worden in Delfzijl, aldus de gemeente, maar ook in de oudere wijken moet het aantrekkelijker worden. De nieuwbouwplannen in Delfzijl-Noord die daarvoor werden ontwikkeld, nemen steeds concretere vormen aan.

Herstructurering Delfzijl

Onder de noemer Ôrevitalisering DelfzijlÕ worden in Delfzijl vier wijken in twee fasen geherstructureerd waarbij ca. 1650 woningen zullen worden gesloopt. De totale nieuwbouwopgave bedraagt ca. 1200 woningen (750 koop/ 450 huur). Het accent ligt op dit moment op Delfzijl-Noord. In de komende jaren zal ook het Centrum van Delfzijl en Delfzijl-West veranderingen ondergaan.

Kwelderland

In het onderdeel ÔKwelderlandÕ zijn vlakbij de dijk de drie imposante woontorens gepland met uitzicht over de Eems. Ze worden elk ca. 14 verdiepingen hoog. Dergelijke blikvangers bieden architectonisch iets bijzonders, aldus een woordvoerder van de gemeente. Dit woongebied krijgt een waterrijk en groen karakter. De woningen worden als het ware in de kwelders gebouwd.

Projectorganisatie

De ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl (OMD) is verantwoordelijk voor de revitaliseringsplannen van Delfzijl. Deze projectorganisatie is opgericht door de gemeente Delfzijl (49%), de Woningstichting Acantus (49%) en de provincie Groningen (2%).

Informatiebijeenkomst

Op 31 januari om 19.30 uur vindt er voor belangstellenden in het Multicenter Aquariom een informatiebijeenkomst plaats over de (geactualiseerde) structuurvisie noord.

www.gic.nl

Geef een reactie