12 april 2024

Delfzijl krijgt poort aan oostkant

0

Automobilisten en fietsers zullen de komende twee maanden wat grommen, maar uiteindelijk varen ze er wel bij. De Nieuweweg, die Farmsum met Delfzijl verbindt, ondergaat een metamorfose. De aanpak van de weg maakt onderdeel uit van het project Waterfront City Entrance, dat het gebied tot een fraaie entree van Delfzijl moet maken

De Nieuweweg in Delfzijl stemt weinigen vrolijk. Leegstand en verwaarloosde panden zijn er karakteristiek. De eerste fase van het project betreft dan ook de herinrichting van de woon- en winkelstraat. De aannemer vervangt een gedeelte van het riool en de verkeersborden en brengt opnieuw asfalt aan. Ook worden het groen, de openbare verlichting en de trottoirs in de staat aangepakt. De plannen zijn gemaakt in samenspraak met bewoners en ondernemers in het gebied. Het doel is om het straatprofiel te verduidelijken, de snelheid van het verkeer terug te brengen en het realiseren van vooral meer sfeer.


Europese subsidie


Delfzijl heeft ruim een miljoen euro subsidie gekregen van de Europese Unie, in het kader van het Interreg North Sea Programma. Het geld is onder meer bedoeld voor het ontwikkelen en uitvoeren van plannen voor de Nieuweweg. Waterfront City Entrance bestaat uit de herinrichting van de straat, de aanleg van een groene openbare ruimte rond de oude sluis in het Eemskanaal en het toegankelijker maken van de dijk bij de sluis. Ook de Schotse kuststad Aberdeenshire en het Duitse Brake en Nordenham worden flink vertimmerd. De havenplaatsen wisselen ervaringen met Delfzijl uit.


De Nieuweweg maakt deel uit van een groter gebied, de Farmsumerpoort, waarvoor de gemeente en de Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl (OMD) plannen ontwikkelen. Vast staat dat het gebied tussen het Eemskanaal en het Damsterdiep zijn maritieme uitstraling terug moet krijgen.


Zo moeten boten straks weer door de sluis bij het Eemskanaal kunnen en komen er scheepsgerelateerde bedrijven en instellingen. Cruciaal is daarbij de locatie van de bouwstoffenfabriek Ubbens, die een groot deel van dit gebied beslaat. Delfzijl is in onderhandeling met Ubbens over verplaatsing van de onderneming. De fabriek zou dan plaats maken voor woningbouw.

www.dvhn.nl

Geef een reactie