21 juni 2024

Delfzijl start met aanpak Waterpoort

0

Na de bouwvak start de gemeente Delfzijl met een zogenaamd Old Wall-project dat de doorgang bij de grote Waterpoort extra accent moet geven.
De bedoeling van het project is om een centrale oversteekplaats te maken naar de havenboulevard. Nu steken mensen vaak ook over bij de Damsterkade en onderaan de Keer Weer-brug. In verband met de verkeersveiligheid is het beter een centrale plek hiervoor te creëren. Bovendien versterkt dit de verbinding tussen het centrum en de haven, zoals ook in het Masterplan is opgenomen.

Het project omvat drie elementen:
• Aan de zeezijde van de waterpoort wordt een ‘tribune’ gemetseld;
• De oversteekplaats krijgt een breed, artistiek zebrapad dat tot aan de boulevard doorloopt;
• Aan de binnenzijde van de Waterpoort wordt het plein vriendelijker voor voetgangers gemaakt door de verkeersdrempels te verleggen.

Het project wordt medegefinancierd uit Europese gelden (Interreg IIIB, Revithar, revitalisering van oude havenfronten).

Er wordt begonnen met de werkzaamheden aan de tribune en het plein voor de Waterpoort. Over de oversteek van het spoor, wordt nog overlegd met Pro Rail.

www.gic.nl

Geef een reactie