22 april 2024

Delfzijl wijst overnachtingsplaatsen voor campers aan

0

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl heeft besloten om een aantal Gereguleerde Overnachtingsplaatsen (GOP’s) voor campers in te richten. De nog in te richten GOP-locaties zijn gelegen in Termunterzijl aan het Plankpad, Wagenborgen aan de Elzen 1 nabij het Proostmeer, Bierum nabij Nieuwstad en de dijk en in Delfzijl aan de Zeebadweg naast het AquariOm.

EŽn GOP biedt maximaal plaats aan 5 campers voor de duur van maximaal 3×24 uur. Het streven is dat de GOP’s het volgend voorjaar zijn gerealiseerd.

In Nederland en omringende landen neemt het gebruik van de kampeerauto als reis-, verblijf- en recreatiemiddel sterk toe. Overal waar geparkeerd mag worden, is voor campers dus een potenti‘le plek om te overnachten. Maar de Wet op de Openluchtrecreatie verbiedt dit. Wel hebben gemeenten de bevoegdheid om af te wijken van deze regel door het aanwijzen van speciaal daarvoor ingerichte plaatsen.

Naast het reguleren van overnachtingsplekken ten behoeve van campers, betekenen de ingerichte GOP’s een aanvulling op het toeristisch palet van de gemeente Delfzijl. Daarnaast bieden de GOP’s kansen om extra inkomsten te genereren voor de toeristenbranche, middenstand, attracties en evenementen. De landelijke verenigingen van kampeerauto’s gaan hun leden op het bestaan van de nieuwe GOP’s in Delfzijl attenderen en tevens aandacht besteden aan de recreatieve en culturele mogelijkheden in onze regio.

www.delfzijl.nl

Geef een reactie