22 april 2024

Delfzijl wordt DelfSail in 2009!

0

Het bestuur van DelfSail heeft definitief gekozen voor het jaar 2009 om een volgend evenement te organiseren. Dat jaar biedt de beste kansen voor een zo groot mogelijke vloot in onze haven.

In 2009 zal er een Tall Ships Race worden georganiseerd in het Noordzee-gebied, terwijl er eveneens een Transatlantische Race zal plaatsvinden. Beide Races eindigen in een haven ergens in het Noordzeegebied. Dit werd het afgelopen weekend besloten tijdens de jaarlijkse vergadering van Sail Training International (STI), waarmee DelfSail al jaren een goede relatie onderhoudt.

Wanneer de beide Races ge‘indigd zijn, zullen alle schepen bij elkaar komen in een Europese haven en vandaar zal het grootste deel naar DelfSail 2009 vertrekken. Om die reden zal DelfSail 2009 dit keer in augustus gaan plaatsvinden.

De juiste data zijn nog niet bekend, omdat de definitieve keus voor de havens van de Tall Ships Race 2009 pas in maart 2005 door de STI zal worden bekendgemaakt. Direct daarna kunnen ook de data voor DelfSail 2009 worden vastgesteld. Met deze strategische keuze zal DelfSail opnieuw een grandioos evenement worden!

www.delfzijl.nl

Geef een reactie