13 juli 2024

Je kunt een uitwisseling met een ander dorp dichtbij zoeken of ver weg. Stedum doet het beide. Er worden vriendschappelijke contacten onderhouden met Sint Annen, hemelsbreed 5 km verder, en met het Duiste dorp Stedum(eigenlijk Stedum-Beekum), 350 km verderop, in de buurt van Hannover.

In het eerste geval wordt het op 23 juni aanstaande een tocht lopend door het weiland en over Peertil, de beroemde paardenoversteekplaats over de Westerwijtwerdermaar. In het tweede geval gaat de tocht per bus op 6 oktober naar Stedum-Beekum.


 


Sint Annen


Sint Annen komt deze keer naar Stedum, op 23 juni, traditiegetrouw rond de


langste dag. De dorpen hebben feitelijk al een relatie sinds de


middeleeuwen, maar pas sinds 2004 is deze relatie (in monnikspij) weer


opgepakt.In 1355 schonk het moederklooster in Aduard de


kerkbedieningsrechten van Stedum aan St Annen, dus feitelijk was St Annen in


Stedum de baas. Daar werd in het vorige bezoek een middeleeuws toneelstuk


over opgevoerd, waarbij enkele Stedumer nonnen werden gekidnapt. Nu is


Stedum aan zet, en bij het passeren van de brug over Peertil moet er dan ook


wel iets worden bedacht om die heerschappij van St Annen teniet te doen.


Hoe, dat zal St Annen nog ondervinden. Daarna wordt er natuurlijk een toost


genomen en worden de onderlinge banden in het Stedumer cafŽ ’t Oude


Raedthuys weer verstevigd. Alle Stedumers zijn hierbij uitgenodigd om Sint


Annen bij Peertil (plm. 20.00) of in het cafŽ (plm. 20.45) te verwelkomen.


 


Stedum Duitsland


Stedum gaat op 6 oktober naar Duitsland, om daar het 50-jarig bestaan van de


Sch†tzenverein te vieren. Die contacten dateren al van langer terug, zo’n 25


jaar geleden waren er ook regelmatig bezoeken, toen ge•nitieerd vanuit B&W


van de gemeente Stedum. De Duitsers zijn voor het laatst in september 2004


in Stedum geweest, en waren toen vergezeld van Theo’s Musikanten. Samen met


het fanfareorkest Jehova Nissi werden er in de sporthal en op straat


meerdere optredens verzorgd, waarbij ook het stijldansen werd beoefend. Bij


ons in de feesttent zie je dat niet meer (is de afgelopen week ook weer


gebleken), in Duitsland is het echter nog heel gewoon, en ook heel erg leuk.


Vandaar dat toen Dansschool Gerritsen de Stedumers nog wat bijles heeft


gegeven. Dat zou voor het komende bezoek aan Duitsland ook een goede


voorbereiding zijn.


 


In het Duitse dorp Stedum is de mentaliteit niet zoveel anders dan bij ons.


Men viert daar wel iets vaker feest, al was de Stemer feestweek ook zeer de


moeite waard. Lekker eten en drinken hoort er in Duitsland helemaal bij,


maar ook een bij ons vergeten gewoonte als het houden van een optocht in


uniform, begeleid door diverse muziekkorpsen. De omgeving van Stedum-Beekum


is een echte plattelandsstreek, met onbelemmerd uitzicht op de Harz. Zo’n


optocht is in zo’n open landschap dan ook een prachtig gezicht. Langs de


kale wegen in het licht gloo•ende landschap zie je de muzikanten al van


verre aankomen. Om de dorst direct te kunnen lessen wordt er een bolderwagen


met biervat meegevoerd. Dat is voor de Groningers wel even wennen. De Duitse


gastvrijheid is erg groot en de ervaring leert dat men elkaar direct weer


vindt.

www.stedum.com

Geef een reactie