13 juli 2024

Digitale algemene ledenvergadering Dorpsbelangen Stedum

Op 28 mei 2021 wil Dorpsbelangen een digitale ledenvergadering gaan organiseren. Aangezien we hier meer voorbereidingen voor moeten treffen willen we graag weten hoeveel mensen zullen deelnemen aan deze ALV. Indien u wilt deelnemen, wilt u zich dan zo spoedig mogelijk aanmelden, voor 26 mei 2021. U kunt dit doen door een mail te sturen naar dorpsbelangen@stedum.com.
Wilt u rechtstreeks mail ontvangen van Dorpsbelangen dan kunt u dat ook melden op bovenstaand mailadres.