24 juli 2024

Dijkversterking tegen hoge golven

0

Het maakt in de toekomst niet meer uit of bij een hoge waterstand en een harde storm golven water over de dijk slaan. Grote bakken achter de dijk moeten het water opvangen. Wel moeten de dijken sterk genoeg zijn om de watermassa aan te kunnen. Dijkversterking dus, in plaats van dijkverhoging is de huidige inzet van het waterbeheer.

In Delfzijl begon dinsdagmiddag een proef met een golfoverslagsimulator. Onder toeziend oog van een groot aantal genodigden werd veertien kuub water in één keer uit een bak over de dijk uitgegoten. In de komende maand wordt dit continu herhaald op drie testvakken: op een normale grasmat, op een stuk dijk waar helemaal geen gras meer aanwezig is en op een met kunststof matten verstevigd stuk dijk.

Onderzocht wordt of de dijk schade oploopt als er een grote hoeveelheid water over de dijk loopt. De nieuwe aanpak vergt van de burgers een andere manier van denken. ”Dit druist tegen alle gevoelens in. Men moet er aan wennen dat water ook eens over de dijk mag slaan,” aldus dijkgraaf Alfred van Hall van het waterschap Hunze en Aa’s, dat een gedeelte van haar dijk voor de proef beschikbaar heeft gesteld. ”We moeten burgers niet onnodig bang maken, maar laten zien dat we bezig zijn een andere weg in te slaan.”

De golfoverslagproef direct achter aluminiumfabriek Aldel in Delfzijl wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Op de dijk staat een golfsimulator van vier meter breed, die een golf met maximaal veertien kuub water na kan bootsen.

Het water, dat uit een sloot wordt gehaald, wordt geleid naar drie proefvakken aan de binnenkant van de dijk. Getest wordt hoe lang de dijkbekleding overslaand water aan kan. De testgegevens worden ook gebruikt bij de vijfjaarlijkse keuring van de waterkeringen, waarbij onder meer gekeken wordt hoe sterk de dijken zijn.

Proeven hebben tot dusver uitgewezen dat gras als dijkbekleding veel sterker is dan verwacht. De test met de golfsimulator moet die mening bevestigen.

www.dvhn.nl

Geef een reactie