22 april 2024

Directeur zeevaartschool Delfzijl onder curatele

0

Delfzijl – Een brief van ‘een grote groep studenten’ van de zeevaartschool Abel Tasman in Delfzijl, met forse kritiek op de schoolleiding, heeft spanningen en grote onrust veroorzaakt op deze dependance van het Noorderpoortcollege. Het college van bestuur van het Noorderpoortcollege heeft naar aanleiding van de brief en van gesprekken op de zeevaartschool de locatiemanager onder curatele gesteld.

Zij krijgt een zogenoemde coach on the job naast zich. In de brief, gericht aan het college van bestuur en verspreid onder docenten en ex-docenten, wordt locatiemanager Petra Hummel ‘ondemocratisch en slecht communicerend’ genoemd. Verder wordt het ‘onterechte’ ontslag van enkele docenten gehekeld en wordt gewag gemaakt van misstanden, een verziekte sfeer, angst en intimidaties.


De herkomst van de brief is onduidelijk. Aan de brief ‘hangen’ 25 handtekeningen. Woordvoerders van de zeevaartschool en het Noorderpoortcollege zeggen dat de brief een eenmansactie is van een ontevreden leerling, die een handtekeningenlijst van een petitie tegen het ontslag van een docente heeft gebruikt.


Stafdirecteur marketing en communicatie Albert Heininga van het Noorderpoortcollege weet niet of de inhoud van de brief breed gedragen wordt. “Waar het ons om ging was of de klachten terecht waren. Er zijn kwalijke fouten gemaakt door het management en het schoolteam. Er is slecht gecommuniceerd. Dat mogen we ons zelf als Noorderpoortcollege aanrekenen. We hebben de locatiemanager van de zeevaartschool te weinig gesteund en de zaak teveel op zijn beloop gelaten.”

Het rommelt al lange tijd op de zeevaartschool Abel Tasman in Delfzijl. De aanklacht van de student(en) omvat een lijst met 13 incidenten en tekortkomingen, die simpelweg worden toegeschreven aan de locatiemanager Petra Hummel. Het onverwachte ontslag van ‘de zeer betrokken en goed lesgevende docente’ Engels was de druppel die de emmer deed overlopen. Er kwam een petitie in de school te hangen tegen dit ontslag, die vrij massaal werd ondertekend. De locatiemanager verwijderde echter de petitie en de handtekeningen en zou als enig commentaar hebben gegeven: ”Die krijg je niet terug, want ze moet weg.”


In de brief aan het college van bestuur van het Noorderpoortcollege wordt het ontslag van de docente en de reactie van de directeur nog eens aangehaald en uitgebreid met het eerdere gewraakte ontslag van een docente (die naar ieders tevredenheid drie jaar Engels had gegeven) en de omstreden overplaatsing van een andere docent naar Groningen.


Verder wordt in de brief geconcludeerd dat de administratie van de zeevaartschool een chaos is, resultaten van toetsen regelmatig zoekraken, waardoor studenten deze toetsen opnieuw moeten maken en dat studenten geweigerd is het examen af te leggen omdat ze dat te laat zouden hebben aangevraagd. Hoewel de aanvraag voor het examen werd geaccepteerd door het ministerie van onderwijs en dat zowel de onderwijsinspectie en de examencommissie de studenten in het gelijk stelden, bleef de locatiemanager volharden in haar verklaring dat het examen ongeldig is.


Andere klachten van de studenten betreffen het regelen van stageplaatsen, dat door de school slecht zou worden gedaan en de slechte controle op de aanwezigheid en het gedrag van studenten, waardoor sommige leerlingen naar een bedenkelijk niveau zouden zijn afgegleden. Ook zou de directeur afspraken over het instellen van een studentenraad niet zijn nagekomen en zou ze het afronden van praktijkenvakken onmogelijk hebben gemaakt door in de laatste weken van het schooljaar de lokalen te laten schoonmaken. Tot slot zouden er geen mentorgesprekken plaatsvinden en heeft de leiding van de school het sloeproeien, waarin veel studenten in hun eigen tijd trainden, tot een minimum teruggebracht.


De slotconclusie in de aanklacht is dat het onderwijs op de Abel Tasman beneden het niveau zit, dat de teamgeest bij de leerkrachten lijdt onder ‘verdeeldheid en angst voor de rancune van de teamleider’, dat diverse leerlingen en ouders bang zijn hun ongenoegen te uiten en dat de moraal op school laag is. ”De meeste leerlingen komen er dan ook zo weinig mogelijk.” De conclusie wordt gevolgd door een dringend advies: De laatst ontslagen docente moet terugkeren, de verbannen docent moet terugkomen en de locatiemanager moet vertrekken omdat ze niet past in de wereld van de zeevaartschool.


De leiding van het Noorderpoortcollege, die de aanklacht zeer serieus heeft genomen, kan zich niet vinden in de verstrekkende conclusies en adviezen die in de brief worden geuit. ”Ik kan me goed voorstellen dat er veel emoties loskomen bij het ontbinden van tijdelijke dienstverbanden, zeker als de betreffende docente erg populair is en ze ook nog eens haar ongenoegen communiceert met de studenten”, zegt Albert Heininga van het Noorderpoortcollege. ”Maar we zijn nu eenmaal gedwongen tot deze maatregelen door de verminderde inkomsten voor de sector educatie van regionale onderwijscentra. Dat gaat ten koste van de medewerkers met een tijdelijk dienstverband. Maar we doen ons stinkende best om deze mensen elders in de organisatie onder te brengen.”

www.dvhn.nl

Geef een reactie