25 juli 2024

Doek valt voor Stedumer muziekvereniging

0
De donateurs van Jehova Nissi hebben een brief van het bestuur gehad en de meeste mensen zullen het al wel gehoord hebben en gelezen in De Stedumer: de Christelijke Muziekvereniging Jehova Nissi zal binnenkort ophouden te bestaan. Veel mensen zullen dit jammer vinden, anderen halen hun schouders erover op, maar er zijn ook Stedumers die ronduit geschokt zijn. Voor hen komt het nieuws als een donderslag bij heldere hemel. Hoe kan dat nou? Het is toch een goed orkest en jullie zijn er toch altijd bij?
Ja, het fanfareorkest heeft zich 98 jaar laten horen in het dorp. En met veel plezier. Maar de laatste jaren waren er wel degelijk ook wolken aan de hemel. Geld was het probleem niet. De geweldige donateurs, de leden en de jaarlijkse verkoopacties brachten voldoende op en dankzij subsidies en een goed beheer konden we het financieel behoorlijk redden. Het probleem was mensen. Goede muzikanten, waar we er allengs meer van kwijtraakten dan erbij kregen. Bij de concerten hadden we dan ook steeds meer ‘helpers’ nodig om de gaten op te vullen. Helpers ‘strikken’ is overigens een vak apart, want bijna alle fanfare- en harmonieorkesten in de regio kampen met tekort aan muzikanten en vissen dus allemaal in dezelfde vijver. Toen na de zomervakantie bleek dat het orkest nog meer leden ging verliezen, is op een speciaal bijeengeroepen ledenvergadering besloten dat het echt niet meer verder kan. Er werd ook wel een traantje gelaten; immers zo’n mooie oude vereniging met zo’n bijzondere traditie, waar families generaties lang lid van waren of nog steeds zijn, zoals de familie Slager en Tromp. Maar er was ook berusting: “t het mooi west” en “t is nait aans”. Nu kan het natuurlijk niet zo zijn dat The Final Countdown en Het Dorp, waar we in juli ons openluchtconcertje mee besloten, de laatste fanfaretonen zijn die in Stedum klinken. Nee, er komt nog een afscheidsconcert. Op zaterdag 2 december. Dan weet u dat alvast. Later meer hierover. Voor het eerst is dit stukje namens Jehova Nissi een beetje droevig van aard. Niet leuk,“mor t is nait aans.”

cmv Jehova Nissi,

Geef een reactie