29 november 2023

Op 8 mei zal de vereniging dorpsbelangen weer haar Algemene Leden Vergadering houden. Graag informeren we u over de stand van zaken van onze acties en projecten. Speciale aandacht is er voor het ontwerp voor de Focke Avonturentuin dat gereed is en waarvoor we nu vervolgsubsidies kunnen aanvragen. De landschapsarchitect zal het zelf komen toelichten.

Vervolgens is er het nodige te vertellen rondom het Klokkenpadgebouw, scouting en de jeugd. En we hopen u (onder voorbehoud) te kunnen informeren over de aanstaande woningbouw.

Dus 8 mei 20.00 in de bovenzaal van het café

Dorpsbelangen Stedum

Geef een reactie