16 juni 2024

Dorpsbelangen praat met de jeugd in Stedumer jeugdsoos

0

De eerste jeugdige bezoekers van de Soos wilden zich snel weer omdraaien toen ze het hoofd om de deur staken. Ze zagen namelijk een aantal ÒengeÓ volwassenen aan de bar. Dit bleken hen onbekende raadsleden te zijn, die op uitnodiging toehoorder waren bij een publieke vergadering van het soosbestuur en het bestuur van Dorpsbelangen Stedum. Bijna elke fractie was vertegenwoordigd.

Vervolgens lieten de bezoekers zich toch wel overhalen om naar binnen te gaan. ZoÕn 20 jongeren hebben het gesprek bijgewoond. Vooral de beide besturen voerden het woord, zoals dat meestal gaat bij zoÕn bespreking. In ieder geval kwam helder naar voren wat de wensen van de jeugd zijn en daar ging het deze avond om.


 


Meestal is op de ledenvergadering van Dorpsbelangen wel wat jeugd aanwezig, maar de vergadering van begin november was aan hun aandacht ontsnapt. De website Stedum.com is de plek waar de jeugd zich gemakkelijk uit en in het gastenboek verscheen een klacht van een jongere: ÔEr is hier in Stedum ook nooit iets te doen voor de jeugdÕ. Hij en ook anderen vervolgden trouwens met veel complimenten voor de Oud en Nieuw viering in de sporthal met Peter Zuidhof.


Nu Moonlight in Middelstum dichtgaat is er een probleem, want de Soos in Stedum heeft niet dezelfde mogelijkheden. Met name drank schenken (om ook omzet van bezoekers van boven de 16 te trekken) en binnen niet mogen roken worden als knelpunten ervaren. Die beide zaken gebeuren dan buiten en geven overlast voor omwonenden. Het bestuur van de Soos heeft dan het gevoel als politieagent te fungeren en dat is geen dankbare rol.


 


De aanloop op de Soos is wisselend. De activiteiten worden goed bezocht, maar de wekelijkse woensdagavond minder. Het trekken van ouder publiek (16-20) is strijdig met de doelgroep van 12 jaar en iets ouder, want ouders van jongere kinderen zien drank schenken en binnen roken voor de jongste jeugd als niet zo geschikt. De situatie lijkt op een patstelling en een uitweg daaruit is nog niet duidelijk.


Dorpsbelangen is al een poosje samen met de Soos en de gemeente in een werkgroep vertegenwoordigd om de mogelijkheden van het gebouw waar de Jeugdsoos is ondergebracht te onderzoeken. De jeugd gaf aan vooral een eigen in te richten en verwarmde plek te willen, zonder kans op overlast voor omwonenden.


 


Over de speelvoorzieningen voor de jeugd in Stedum werd gezegd dat een trapveldje en eventueel een basketbalveldje wel belangrijk werd gevonden. Het huidige basketbalveldje is tijdelijk verplaatst (nadat ŽŽn paal al een keer met Oud en Nieuw was gesneuveld) en op het oude voetbalveld  is woningbouw gepland; in deze plannen is nog geen speelgelegenheid gepland. De nieuwbouwplannen vorderen alleen nog niet zo snel, wat gunstig is voor de jeugd. De aanwezige jeugd voelde wel wat voor een speelveldje bij de haven. In de zomermaanden zijn ze daar nu ook al vaak.


 


Voor de aanwezige raadsleden was het duidelijk dat zowel de Soos als de speelgelegenheid voor de jeugd in Stedum belangrijk zijn. In dat opzicht verschilt Stedum dan  ook niet echt  van de situatie in andere dorpen. De situatie van de Soos in deze omstandigheden is in ieder geval  nijpend. Het verse Jeugdsoosbestuur heeft moeite om financieel gezond te blijven. Ook de situatie van de omwonenden trekt men zich aan.


 


Dorpsbelangen praat in eigen bestuur verder, en komt dan met een reactie naar de jeugd.

Dorpsbelangen Stedum

Geef een reactie