25 juni 2024

Duidelijkheid voor honderden bewoners in aardbevingsgebied

0
 Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft op verzoek van de gemeenten, provincie Groningen en het Rijk een steekproef gedaan om te bepalen wat er met de woningen uit de zogenoemde groep 1.581 moet gebeuren. Op basis van de uitkomsten van de steekproef en op advies van SodM heeft NCG besloten om deze woningen te versterken. Het versterken van deze woningen draagt bij aan de veiligheid. Honderden bewoners die al lange tijd in onzekerheid zitten, krijgen nu duidelijkheid over de versterking van hun woning.
Eigenaren van de betrokken woningen ontvangen deze week een brief van NCG over de uitkomsten van de steekproef. ‘Wij nodigen de woningeigenaren uit voor een gesprek over de uitvoering van het versterkingsadvies. Bewoners hebben daarbij altijd ruimte voor maatwerk en keuzes in het proces’, aldus Peter Spijkerman, directeur van NCG. De woningen worden versterkt op basis van de eerder gemaakte versterkingsadviezen op grond van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor aardbevingsbestendig bouwen van 2015. Het gaat om woningen in de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Loppersum en het Hogeland.
Uitkomsten steekproef
In de steekproef zijn 181 van de 770 adressen met een normaal risicoprofiel opnieuw beoordeeld met de NPR 2018. Uit deze steekproef blijkt dat alle panden nog steeds versterkt moeten worden. Met het gebruik van de NPR 2018 zijn de versterkingsmaatregelen minder, maar nog steeds aanzienlijk. De tijd die nodig is om de woningen te versterken, neemt naar verwachting niet in grote mate af. Om geen extra vertraging op te lopen heeft NCG besloten om niet alle woningen van groep 1581 te herbeoordelen, maar om deze woningen met een normaal risicoprofiel in uitvoering te nemen.
Advies SodM
De uitkomsten zijn geanalyseerd door een onafhankelijke commissie van wetenschappelijke experts. De commissie heeft aangegeven dat de steekproef representatief is voor de groep -met een normaal risicoprofiel in de 1.581. Zowel als het gaat om het type gebouw als om de locatie van het gebouw. Daarnaast heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op basis van de uitkomsten NCG geadviseerd om de bestaande versterkingsadviezen van de woningen uit de groep 1.581 met een niet verhoogd risicoprofiel direct en zonder herbeoordeling uit te voeren, omdat dit de veiligheid ten goede komt.
Achtergrond steekproef
De woningen uit de groep 1.581 zijn eerder beoordeeld met de NPR van 2015. In 2018 is de NPR op basis van de destijds nieuwste wetenschappelijke inzichten aangepast. Met de NPR van 2018 kan nauwkeuriger worden bepaald of en hoe gebouwen moeten worden versterkt, maar de NPR bevat nog niet het meest recente gaswinningsbesluit. NCG heeft een steekproef gedaan om te kijken of de woningen uit de groep 1.581 met een normaal risicoprofiel volgens de NPR van 2018 ook versterkt moeten worden.
Versterking versnellen
De steekproef is onderdeel van een reeks afspraken om meer tempo te maken met de versterking. Hiervoor is in het bestuurlijk overleg van 5 juni het versnellingsteam opgericht. Het versnellingsteam bestaat uit afgevaardigden van gemeenten, provincie Groningen, de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en NCG. Het team heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een integraal pakket aan versnellingsmaatregelen. Dit pakket aan maatregelen wordt binnenkort gepresenteerd. De ministers van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaan in lijn met het SodM advies het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) vragen om de verschillen van de HRA en de NPR te bestuderen in termen van veiligheid.

 

, Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Geef een reactie