23 juli 2024

Eemsdelta betaalt verhoging energietoeslag Rijk uit en compenseert hogere energiekosten met Energiefonds

De gemeente Eemsdelta gaat in september 2022 de verhoogde energietoeslag van het Rijk aan huishoudens met een laag inkomen uitbetalen. De energieprijzen van gas en elektriciteit zijn de laatste tijd flink gestegen. Om deze huishoudens te helpen met het betalen van hun energierekening heeft het Rijk de energietoeslag in juli verhoogd van € 800,- naar € 1300,-.
Het college van burgemeester en wethouder heeft besloten, dat er aanvullend op de Rijksregeling een gemeentelijke regeling komt voor huishoudens die niet of onvoldoende voor hogere energiekosten worden gecompenseerd en daardoor in de financiële problemen komen.

Uitbetaling verhoogde energietoeslag
Inwoners die de energietoeslag van € 800,- al hebben ontvangen van de gemeente hoeven niets te doen. Zij krijgen de nabetaling van € 500,- in september automatisch op hun rekening. Zodra de gemeente de nabetalingen heeft gedaan, vermelden wij dit op eemsdelta.nl/energietoeslag.
Huishoudens met een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm) die de eenmalige energietoeslag van € 1300,- alsnog willen aanvragen, kunnen dat via een aanvraagformulier op eemsdelta.nl/energietoeslag doen.
Het indienen van een aanvraag kan tot en met 1 december 2022.

Gemeentelijk Energiefonds
Door de stijgende energieprijzen hebben veel mensen moeite met het betalen van hun energierekening. Huishoudens met aantoonbaar hogere energielasten die niet in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag of waarvoor de eenmalige energietoeslag niet toereikend is, kunnen een beroep doen op het gemeentelijk Energiefonds. Omdat de financiële situatie per huishouden verschilt, is het Energiefonds een maatwerkregeling.

Wethouder Hans Ronde: “We willen het aantal huishoudens dat door de gestegen energiekosten in financiële problemen komt en daardoor een beroep moet doen op schuldhulpverlening, zo veel mogelijk beperken. Het Energiefonds helpt hierbij. Verder roep ik inwoners met financiële problemen op om tijdig hulp te zoeken bij het gemeentelijk Informatie- en adviespunt geldzaken.” Het Informatie- en adviespunt is bereikbaar via telefoonnummer (0596) 85 69 03.

Een tegemoetkoming aanvragen bij het Energiefonds
Huishoudens kunnen vanaf maandag 12 september tot en met 31 december 2022 een maandelijkse tegemoetkoming voor hogere energiekosten aanvragen. Dit kan via een aanvraagformulier op eemsdelta.nl/energiefonds. De tegemoetkoming is met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2022 aan te vragen. Meer informatie over het Energiefonds en de voorwaarden om voor deze tijdelijke compensatie-regeling in aanmerking te komen staat op eemsdelta.nl/energiefonds.

Energiebrigade Eemsdelta
Huishoudens met een laag inkomen en een hoog energieverbruik kunnen een beroep doen op de Energiebrigade Eemsdelta voor een gratis huisbezoek. Dit kan via energiebrigade@eemsdelta.nl.
​​​​​​​​​​​​/2..

Deze brigade bestaat uit energiecoaches en energieklussers. In overleg met de bewoner bekijkt de coach welke energiebesparende maatregelen voor de huur- of koopwoning mogelijk zijn.
De klusser past die direct toe. Het gaat dan om eenvoudige maar effectieve maatregelen, zoals het aanbrengen van radiatorfolie, tochtstrips of een waterbesparende douchekop. Het huisbezoek en deze maatregelen zijn gratis. Meer informatie over de Energiebrigade is te vinden op eemsdelta.nl/energiebrigade-eemsdelta.

Vragen
Inwoners met vragen over de Energietoeslag kunnen contact opnemen met de gemeente via email energietoeslag@eemsdelta.nl of het Sociaal Plein Eemsdelta via telefoonnummer (0596) 63 90 10.
Het Sociaal Plein is op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 12.00 uur. Meer informatie is ook te vinden op
eemsdelta.nl/energietoeslag.

Inwoners die vragen hebben over het Energiefonds kunnen contact opnemen met de gemeente via email
energiefonds@eemsdelta.nl of het Sociaal Plein Eemsdelta via telefoonnummer (0596) 63 90 10.
Het Sociaal Plein is op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 12.00 uur. Meer informatie is ook te vinden op eemsdelta.nl/energiefonds.