30 september 2023

Eemsdelta biedt ruimte aan drie nieuwe zonneparken, elk 14 voetbalvelden groot

DCIM100MEDIADJI_0055.JPG

Met drie pilots krijgt de gemeente Eemsdelta de mogelijkheid te experimenteren met bewonersparticipatie bij zonneparken. ‘We vinden het erg belangrijk dat inwoners meedenken in het realiseren van drie kleine zonneparken in hun gebied,’ legt wethouder Hans Ronde uit. ‘Naast een goede landschappelijke inpassing kunnen de initiatiefnemers met de omwonenden tot een nog beter plan komen, is onze verwachting. Als dat niet het geval is, kan het plan ook niet worden gerealiseerd.’

Er zijn drie parken die van het college van Burgemeester en Wethouders de mogelijkheid krijgen hun plannen verder uit te werken. ‘Maar onder de dwingende voorwaarde dat ze dat met de inwoners doen,’ voegt Hans Ronde eraan toe. Het gaat om de volgende parken: het wierdenlandschap Zonnepark Stedum (1), in het dijkenlandschap Zonnepark Nooitgedacht (2) en in het wegdorpenlandschap het Zonnepark Geefsweer (3).

Ruimte voor energie
In juni 2019 hebben de gemeenteraden van Appingedam, Delfzijl en Loppersum de visie ‘Ruimte voor Energie’ aangenomen. Deze visie geeft richting aan een toekomst waarbij op een duurzame manier energie wordt opgewekt in de gemeente Eemsdelta. Bij het opstellen van de visie zijn inwoners betrokken. Zo zijn er in 2019 bijeenkomsten met inwoners geweest. Er is een enquête uitgezet en er zijn verschillende inloopavonden geweest in de gemeentehuizen. Op deze manier hebben inwoners hun wensen en ambities kenbaar kunnen maken. Hun inbreng is vervolgens verwerkt in de visie.

Mede door de input van de inwoners is er in eerste instantie in het landelijk gebied ruimte voor drie kleine zonneparken (van ongeveer tien hectare). Initiatiefnemers hebben de mogelijkheid gekregen om vanaf juni 2020 tot 18 januari 2021 hun plan voor een zonnepark bij de gemeente Eemsdelta kenbaar te maken. Er zijn in totaal dertien plannen ingediend. Deze plannen zijn volgens vooraf opgestelde criteria beoordeeld. Het resultaat is dat er nu drie parken zijn die hun plannen verder kunnen uitwerken.

Hoe nu verder?
De gemeente Eemsdelta wil zien of deze zonneparken daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Zorgvuldigheid en transparantie zijn daarbij sleutelwoorden. Daarom gaat de gemeente eerst in gesprek met de initiatiefnemers om de plannen te bespreken. Tijdens dit gesprek wordt ook gesproken over hoe de inwoners worden betrokken in de plannen. Hans Ronde: ‘Hierover maken we met alle drie de initiatiefnemers afspraken. En naast bewonersparticipatie blijft een goede ruimtelijke inpassing een harde voorwaarde.’ Voor de landschappelijke inpassing en mogelijke (financiële) deelname zal de initiatiefnemer omwonenden moeten betrekken. De invulling hiervan zal duidelijk maken of het park echt gebouwd kan worden. De gemeente ziet erop toe dat de initiatiefnemer de vooraf gemaakte afspraken nakomt. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die besluit of de omgevingsvergunning daadwerkelijk wordt verleend.