22 juli 2024

Eemsdelta wil aan de slag met huisvesting gemeentelijke organisatie

De gemeente Eemsdelta gaat onderzoek doen naar de toekomstbestendige huisvesting voor de gemeentelijke organisatie. Per 1 januari 2021 zijn de voormalige gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum samengevoegd tot de gemeente Eemsdelta. Vanaf de herindeling wordt gebruik gemaakt van dezelfde gemeentehuizen, gemeentewerven en overige gebouwen als voor de herindeling. Gevolg is dat er op 17 locaties wordt gewerkt door de gemeentelijke organisatie. Daar is voor veel ambtenaren de thuiswerkplek nog bijgekomen.

Onderzoek naar toekomstbestendigheid
Hoewel het praktisch was om de bestaande werklocaties te gebruiken na de herindeling, willen we onderzoeken of de huidige huisvesting ook geschikt is voor de toekomst. Zijn de gebouwen duurzaam genoeg? Is er voldoende ruimte of is er juist ruimte over? Liggen ze op de juiste plek en zijn ze voldoende bereikbaar voor onze inwoners? Hoe draagt de huisvesting in de toekomst het beste bij aan onze dienstverlening? Het college van burgemeester en wethouders wil starten met een onderzoek naar toekomstbestendige huisvesting om deze vragen te beantwoorden. Op 28 september 2022 neemt de gemeenteraad een besluit over het onderzoek. Het streven is dat de gemeenteraad in 2023 kiest welke huisvesting het beste past.