25 april 2024

Eemshaven Vierverlaten van 220 kV naar 380 kV

De aanleg van het hoogspanningstracé bereikt een nieuwe fase. Ter hoogte van Stedum worden de draden (‘geleiders’) nu in de masten gehangen. Die masten worden wintrackmasten genoemd. De nieuwe witte masten springen behoorlijk in het oog. Het vernieuwde tracé zal in 2023 in bedrijf worden genomen. De oude masten (163 stuks) zullen dan verdwijnen.
Het tracé van Vierverlaten tot de Eemshaven bestaat uit 121 mastlocaties van elk twee pylonen van zo’n 55 meter hoog. Als er water moet worden overbrugd, of een weg, bijvoorbeeld, kan de masthoogte oplopen tot 72 meter. Op elke mastlocatie staan de pylonen 22 meter uit elkaar. De afstand tussen de mastlocaties is ongeveer 350 meter. Er zijn twee typen masten, namelijk steunmasten en hoekmasten. Afhankelijk van de situatie staan er om de vijf à tien mastlocaties zogenaamde hoekmasten. Deze zijn te herkennen aan de horizontale armen. De geleiders (draden) worden gespannen tussen deze hoekmasten.
Mastlocatie 71 aan de Weersterweg is dezer dagen interessant, omdat van daaruit de draden getrokken worden naar de steunmasten in de richting Westeremden naar mastlocatie 77. Draden zo noemen ze die daar niet, want die heten ‘geleiders’. Die trekken ze per vier tegelijk in van A naar B met een lier. Deze werkzaamheden tussen mast 71 en 77 duren tot begin november. De geleiders hebben een diameter van 32,4 mm en een gewicht van 1,8 kg/m. In het gehele trace worden er circa 2000km aan geleiders aangebracht.

Bron: https://www.eemshaven-vierverlaten380kv.nl/
In elke pyloon komen 6 x 4 draden (geleiders!) te hangen. Bovenin hangt nog een aparte bliksemdraad.