26 maart 2023

Eemsmond verwijdert zebrapaden

Bewoners van verzorgingstehuis Hunsingoheerd in Uithuizen zijn niet blij met het plan alle zebrapaden in de gemeente Eemsmond weg te halen. De witte dwarsstrepen van het zebrapad voor Hunsingoheerd zijn helemaal weggesleten, maar nieuwe banen zullen er niet worden aangebracht. Ouderen uit het verzorgingstehuis klagen, want ze durven de oversteek naar de andere kant van de straat nauwelijks nog te maken.

Volgens wethouder van verkeer Jannie van Warners heeft de gemeente al in 2001 besloten de oversteekplaatsen niet meer op te knappen. ”Na advies van de verkeerscommissie hebben wij er toen voor gekozen de zebra’s een zachte dood te laten sterven.” Nu gaat de gemeente alle nog zichtbare zebrapaden verwijderen, omdat de versleten oversteekplaatsen en de borden die nog steeds bij zebra’s staan, voor veel onduidelijkheid zorgen.


Het zebrabesluit moet volgens Van Warners de verkeersveiligheid in de gemeente vergroten. ”Zebrapaden zorgen voor een schijnveiligheid. Het blijkt dat het aantal aanrijdingen bij zebrapaden procentueel groter is dan op andere plaatsen.”


Volgens Chris Bakker van de Cli‘ntenraad Hunsingoheerd is dat onzin. ”Als er geen oversteekplaatsen zijn, lopen mensen op willekeurige plaatsen de weg over en dat lijkt mij ook niet ongevaarlijk.” Bakker heeft namens het verzorgingstehuis een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente. ”Wij krijgen van steeds meer bewoners te horen dat ze zich niet meer veilig voelen bij het oversteken.”


De gemeente Eemsmond heeft behalve de brief van Bakker nog zes andere bezwaarschriften ontvangen. De gemeenteraad bespreekt het totale pakket van bezwaren in november. Dan moet duidelijk worden of de zebra’s definitief uit het straatbeeld verdwijnen.


‘Eemsmond laat de voetgangers vallen’


uithuizen Verkeers-§ veiligheidsorganisatie 3VO vindt het zebraplan van de gemeente Eemsmond onbegrijpelijk. ”Het is een heel slechte zaak”, zegt woordvoerder Debby Lieuw-On. Het zebrapad is de enige plek waar voetgangers wettelijk beschermd zijn als er een ongeluk gebeurt. De rechten van de voetgangers worden nu onder de mat geveegd.” De organisatie begrijpt de redenering van de gemeente niet.


”Het is logisch dat er meer ongelukken gebeuren bij zebra’s. Daar steken ook de meeste mensen over. Als oversteekplaatsen onveilig blijken, moeten ze worden aangepast en niet worden verwijderd. Wij roepen de bezwaarmakers op zich te blijven verzetten tegen dit plan.”

www.dvhn.nl

Geef een antwoord