17 juni 2024

Een aanvraag Koninklijke Onderscheiding indienen

0

In Nederland zetten vele mensen zich geheel belangeloos in voor goede doelen. Een ieder met bijzondere verdiensten voor de samenleving komt in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding. Voor welke orde iemand in aanmerking komt is afhankelijk van zijn verdienste

Een aanvraag indienen

Om iemand voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking te laten komen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in de woonplaats van de kandidaat. Hier geeft men tekst en uitleg over de procedure. De ambtenaar die de lintjes behandeld kan aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn om voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking te komen.

Tijdig aanvragen

De behandeling van een voorstel kost veel tijd. De burgemeester moet een positief advies uitbrengen, daarna geeft de Commissaris van de Koningin een oordeel. Daarna gaat het voorstel naar het Kapittel voor de Civiele Orden. De betrokken minister krijgt een zwaarwegend advies van dit onafhankelijke college. Wanneer uiteindelijk de minister positief beslist wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend. Dientengevolge moet een voorstel ingediend worden vóór 1 augustus 2009

Gemeente Loppersum

Geef een reactie