22 juli 2024

Een nieuwe koers voor de G.E.D. Reindersstichting.

DCIM100MEDIADJI_0143.JPG

In 1956 werd de G.E.D. Reindersstichting opgericht door de familie Reinders. Het startkapitaal van de Stichting kwam van de verkoop van de boerderij met bijbehorende gronden aan de Groot- Hemerterweg te Stedum, waar tegenwoordig de familie Timmer woont. Sinds de oprichting zijn de jaarlijkse opbrengsten van het Stichtingsvermogen jaarlijks uitgekeerd aan diverse verenigingen en projecten in de dorpen Stedum en Westeremden. Daarnaast werd er jaarlijks een bedrag bijgeschreven op de spaarbankboekjes van nieuwgeboren kinderen in beide dorpen bij de Rabobank.
Gedurende 60 jaren heeft dit prima gefunctioneerd en hebben de Stedumers en Westeremders kunnen profiteren van de Reindersstichting. Echter, de tijden veranderen. Het begon een paar jaar geleden met de invoering van nieuwe privacywetgeving. Om de spaarregeling voor kinderen, die in de statuten van de Stichting is vastgelegd uit te voeren, zijn wij afhankelijk van gegevens die door de Rabobank moeten worden aangeleverd. Echter, de Rabobank kon deze gegevens niet meer aanleveren vanwege de nieuwe wet op de privacy (AVG). Einde kinderspaarregeling.
Verder zien we ons geconfronteerd met steeds verder teruglopende opbrengsten vanwege de extreem lage spaarrentes. Als gevolg daarvan hebben we drastisch moeten snijden. Eerst in de kosten en vervolgens ook in de uitkeringen aan de verenigingen. En het einde is nog niet in zicht: de opbrengsten dalen nog steeds en een opwaartse trend is voorlopig niet in zicht.
Wat nu?, zei het Bestuur. Immers, een Stichting die niet kan voldoen aan de twee hoofddoelen in de statuten, namelijk de spaarregeling en het uitkeren aan verenigingen, heeft niet zo veel bestaansrecht. En dan hebben we het nog niet gehad over wat inflatie doet met het Stichtingsvermogen. In 1956 was dat een hele boerderij, nu nog slechts enkele hectares.
Na enige discussie trok het Bestuur twee conclusies: 1) we moeten nieuwe doelen formuleren voor de Reindersstichting en 2) we moeten in elk geval een deel van het Stichtingsvermogen op een solide manier in iets anders beleggen dan in deposito’s of obligaties.
Intussen is een eerste stap gezet met de aankoop van het perceel van 1,7 hectare weiland aan de Lopsterweg in Stedum, gelegen tussen bouwbedrijf Hofman en de vijf vrijstaande huizen richting Delleweg. De bedoeling is dat de jaarlijkse opbrengsten, in welke vorm dan ook, jaarlijks ten goede gaan komen aan de dorpen. Voorlopig willen we het perceel land op basis van éénjarige pacht verhuren aan de hoogste, geschikte bieder maar voor de langere termijn staan we open voor andere functies voor het perceel. Deze moeten in principe passen in de bestemming van land of tuinbouw maar daarnaast is een combinatie met een recreatieve functie denkbaar.
Hoe dan ook, dat laatste is toekomstmuziek. Voor het teeltseizoen 2021 zoeken we een pachter voor het perceel zoals het er nu bij ligt, namelijk grasland. Geïnteresseerden worden opgeroepen zich te melden en hun bieding voor 10 maart schriftelijk in te dienen bij de secretaris van de Reindersstichting, Ria de Vries Weersterweg 14 9921 TH Stedum of devriesmts@gmail.com
Het Bestuur.