24 juni 2024

Eindelijk duidelijkheid voor ‘vergeten hoekje’ Middelstum

Vorige week donderdag hebben twaalf particuliere eigenaren en acht huurders van Woongroep Marenland (cluster Ploegersweg – Vlaslaan – Boerdamsterweg) eindelijk duidelijkheid gekregen over de versterkingsmogelijkheden voor hun woning. Wethouder Pier Prins: “Na maanden intensief overleg met Nationaal Coördinator Groningen en Woongroep Marenland is de kogel door de kerk. De twintig eigenaren/huurders krijgen, net als hun vijf buurtbewoners, de mogelijkheid hun woning te slopen en nieuw te bouwen. Wij zijn blij dat voor hen het wachten nu voorbij is.” De eigenaren/huurders worden deze week verder bijgepraat over dit besluit en het vervolg.

Jaren gewacht
De twintig eigenaren/huurders van het zogenaamde ‘vergeten hoekje’ in Middelstum hebben jaren op dit bericht moeten wachten. In 2017 zijn de woningen geïnspecteerd, maar een versterkingsadvies bleef vooralsnog uit. De woningen zitten in de zogenaamde ‘batch 1581’ waar jarenlang geen bestuurlijk besluit over werd genomen. Wethouder Pier Prins: “Wij hebben als gemeente Loppersum altijd bestuurlijke druk uitgeoefend op het Rijk om een keuze te maken over de liggende versterkingsadviezen uit de batch 1581 en onze inwoners duidelijkheid te geven.” Uiteindelijk kwam het besluit van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in november 2019 dat de liggende versterkingsadviezen mochten worden uitgevoerd.

Steekproef NCG
Dit besluit kwam na de uitkomsten van een steekproef die NCG op verzoek van het Rijk en de regio uitvoerde. De woningen uit de batch 1581 zijn eerder beoordeeld met de NPR van 2015. In 2018 is de NPR op basis van de destijds nieuwste wetenschappelijke inzichten aangepast. NCG heeft een steekproef gedaan om te kijken of de woningen uit de batch 1581 met een normaal risicoprofiel volgens de NPR van 2018 ook versterkt moeten worden. Wethouder Bé Schollema: “Uit de steekproef bleek dat alle panden nog steeds versterkt moesten worden. Op basis van de NPR 2018 waren de versterkingsmaatregelen minder, maar nog steeds aanzienlijk. De tijd die nodig zou zijn om de woningen te versterken, nam naar verwachting niet echt af.”

Ongelijkheid
In de buurt van deze woningen hebben vijf eigenaren via het programma ‘Heft in Eigen Hand’ van NCG hun woning gesloopt en nieuw gebouwd. Een traject van zo’n vier jaar, gestart door één eigenaar in 2016. Pier Prins: “Een sloop- nieuwbouwtraject in je eentje opstarten, terwijl je in een rij met vier buren woont, is onmogelijk. Daarom besloten de buren ook mee te doen met Heft in Eigen Hand en is vorig jaar met de uitvoering gestart.” De vijf nieuwe woningen zijn dit jaar opgeleverd. Dit was de eigenaren/huurders van de twintig omliggende woningen natuurlijk niet ontgaan. De versterkingsadviezen die begin dit jaar voor hun woning beschikbaar kwamen, lieten zien dat de versterkingskosten lager uitvielen dan de herbouwwaarde van de woning. Bé Schollema: “Dat is op zijn minst bijzonder te noemen, omdat de huizen van de vijf buurtbewoners eerder wel in aanmerking kwamen voor een sloop- nieuwbouwtraject. En daarmee creëer je ongelijkheid in een buurt, wat kan leiden tot sociale onrust en scheve gezichten.”

Altijd op de agenda
De afgelopen maanden zijn op verschillende niveaus de laatste intensieve gesprekken gevoerd. Wethouder Prins: “Voor de eigenaren / huurders lijkt het misschien dat er jarenlang niets is gebeurd. Maar het onderwerp heeft áltijd op onze agenda gestaan. Door collega-wethouder Schollema bij het Bestuurlijk Overleg Groningen, in de lokale Stuurgroep en ook binnen de ambtelijke organisaties van NCG en gemeente. We zijn blijven hameren op het feit dat aan deze twintig eigenaren/huurders niet is uit te leggen dat hun woning niet in aanmerking komt voor sloop-nieuwbouw, terwijl buurtgenoten dit wel hadden. Gelukkig hebben we hen deze boodschap nu na ruim drie jaar kunnen brengen.”