16 juli 2024

Energieke plannen: Middelstum, Stedum en gemeentelijke plannen voor alternatieve energie

Op woensdag 6 januari, om 19:45 organiseren we een Zoom-vergadering,
over de plannen van Eemsdelta en de energie-cooperaties voor een zonne-park

De agenda is:
Eerst een algemeen stukje van de Stedumer kant,
dan valt Middelstoom uit Middelstum in om 20:00 voor verdere toelichting van de zonnepark-plannen.

Het is allemaal korte-termijn werk, onze excuses, maar die plannen moeten op 18 januari ingeleverd worden bij de gemeente, en de competitie uit commerciele hoek is groot, vandaar.

De link sturen we op aanvraag bij DuurzaamStedum@gmail.com: komt allen, en tot dan!
Ook andere vragen naar uitgebreidere informatie kunnen naar DuurzaamStedum@gmail.com

Het StEC Team