23 april 2024

Enquête naar aardgasgebruik

De gemeente Eemsdelta wil graag weten of en hoe inwoners bezig zijn met het minder gebruiken van aardgas en doet daarom een onderzoek via een inwonersenquête. De antwoorden gaat de gemeente gebruiken bij het maken van plannen om inwoners daarbij hulp en ondersteuning te bieden. Vanaf 12 september ontvangen ongeveer 6.000 inwoners de enquête via de post.

In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een logische keuze voor verwarmen en koken. Tot het jaar 2050 moet het aardgasgebruik stapsgewijs worden afgebouwd. Dit heet warmtetransitie. Warmtetransitie gaat over de overgang van verwarmen met aardgas naar een duurzamere manier van verwarmen, bijvoorbeeld met een warmtepomp.

Wethouder Hans Ronde is in de gemeente verantwoordelijk voor de warmtetransitie: ‘Minder aardgas gebruiken is een hele opgave. Met de enquête hopen we inzicht te krijgen in hoe we als gemeente onze inwoners in deze transitie kunnen helpen.’

Onderzoek onder inwoners

Iedereen die de enquête ontvangt, kan deze schriftelijk of digitaal invullen. Alle antwoorden worden zonder persoonlijke gegevens gebruikt voor het onderzoek. Inwoners die de enquête ontvangen, hebben tot en met vrijdag 24 september de tijd om aan het onderzoek mee te doen. Een samenvatting van de uitkomsten komt in het najaar op de gemeentelijke informatiepagina in de Eemsbode en via sociale-media. Met de uitkomsten gaat de gemeente aan de slag met het maken van nieuwe plannen.

Heeft een inwoner geen vragenlijst ontvangen maar wil hij wel graag meedoen met het onderzoek? Als inwoner van de gemeente Eemsdelta kan dat! Kijk voor meer informatie op https://www.eemsdelta.nl/warmtetransitie. Ook is op het gemeentehuis een vragenlijst op papier op te halen.