24 juli 2024

Erfgoedloket en erfgoed adviesteam ondersteunen eigenaren van erfgoed

0
Gedeputeerde Staten van Groningen hebben vandaag, dinsdag 27 juni 2017, een subsidieregeling vastgesteld voor een erfgoedloket en een erfgoed adviesteam voor het aardbevingsgebied. Beide zijn onderdeel van het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021 van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). NCG stelt een bedrag van € 621.000,- beschikbaar voor het erfgoedloket en het erfgoed adviesteam.

Het gebouwde erfgoed, het landschap met zijn ontstaansgeschiedenis, de bijzondere stads- en dorpsgezichten zijn belangrijk. Het zijn ijkpunten in onze omgeving. Ze maken dat we onze omgeving herkennen en dat we ons thuis voelen. Daar moet zeer zorgvuldig mee om worden gegaan. NCG en de provincie vinden het belangrijk dat er een loket is waar eigenaren van monumenten terecht kunnen voor antwoorden op vragen over hun monumenten in relatie tot schadeherstel en versterking. 
Subsidieregeling
Vanuit het belang van het erfgoed en erfgoedeigenaren die kampen met de gevolgen van de aardgaswinning hebben NCG en provincie samengewerkt aan het vormgeven van een erfgoedloket en erfgoed adviesteam. Die samenwerking heeft geresulteerd in een provinciale subsidieregeling voor een erfgoedloket en erfgoed adviesteam. Het budget voor de subsidieregeling is beschikbaar gesteld door de Nationaal Coördinator Groningen. Tot juni 2020 is er voor het erfgoedloket en erfgoed adviesteam een bedrag van € 621.000,- beschikbaar. De subsidieregeling is te vinden op de website van de provincie Groningen. Belangstellende organisaties kunnen op basis van de geldende criteria hierop inschrijven.
Erfgoedloket
Eigenaren van monumenten met vragen over het herstel van schade  en versterking kunnen straks bij het erfgoedloket terecht voor informatie en verwijzing naar mogelijkheden voor financiering. Bij het erfgoed adviesteam kunnen  eigenaren van monumenten terecht voor deskundig advies. Het erfgoed adviesteam ondersteunt het loket en overheden met specifieke kennis en deskundigheid.
Meerjarenprogramma
Naast het erfgoedloket en erfgoedadviesteam maakt ook het Erfgoedprogramma onderdeel uit van het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021. Hieraan werken NCG en provincie gezamenlijk met gemeenten en rijk. Dit programma wordt nog voor zomer bekend gemaakt.

, Nationaalcoordinator Groningen

Geef een reactie