23 februari 2024

Inloopochtend Moarstee met IMG en WMO


Evenementgegevens

  • Datum:
  • Locatie: Moarstee

Koffieochtenden IMG en WMO

De komende maanden is er om de week weer een gezellige koffieochtend op de dinsdag in Moarstee. Van harte welkom om een keer langs te komen! De data staan achterop de Stedumer.

Het IMG is op de volgende data aanwezig: 20 februari en 19 maart.

Op 20 februari komen er twee medewerkers van Eemsdelta vertellen over de mogelijkheden van de WMO. Zij zullen eerst kort iets vertellen over de WMO, daarna is er gelegenheid voor het stellen van vragen of een persoonlijk gesprek. Hieronder alvast wat informatie:

Wat is de WMO?

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij.

In de voorlichting op 20 februari 2024  komt het volgende aan bod:

  • Hoe je hulp en ondersteuning vanuit de WMO kunt aanvragen
  • De mogelijkheden voor hulp en voorzieningen uit de WMO
  • Welke voorwaarden en procedures er gelden
  • Hoe en door wie de WMO wordt uitgevoerd
  • Wat de WMO kost