5 december 2022

Vergadering dorpsbelangen


Evenementgegevens

  • Datum:

25 november aanvang 19:30
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen van de vorige algemene leden vergadering 20 mei 2022
4. Mededelingen
5. Bouw/woonvisie/Nij Nittersum
Pauze
6. Oud papier
7. Projecten, wat is de status:
a. Lopsterweg/Weemweg
b. Speeltuin
c. Skatebaan/trapveld
d. Koffieochtend
8. DeelSlee/Stedumer energie coöperatie (Stec)
9. Activiteitencommissie
10. Oud en nieuw
11. W.v.t.t.k/ Rondvraag
12. Sluiting