9 december 2023

EXTRA GELD ALS U EEN MINIMUMINKOMEN HEBT

0
Het is niet gemakkelijk om langere tijd rond te komen van weinig geld. Laat dan vooral geen geld op de plank liggen bij uw gemeente. Die heeft namelijk diverse aanvullende financiële regelingen als u bijzondere kosten moet maken. Deze regelingen zij bedoeld voor elke inwoner die rond moet komen van een inkomen op bijstandsniveau of iets hoger dan dat. Dus ook als u geen uitkering ontvangt, maar wel een laag inkomen hebt, kunt u gebruik maken van deze regelingen!
Zo is er bijvoorbeeld het Gemeentepakket van Menzis waarmee u zich gratis aanvullend collectief kunt verzekeren tegen ziektekosten. Het Gemeentepakket geeft veel korting op uw ziektekostenpremie en vergoedt bijvoorbeeld per twee jaar ook grotendeels de aanschaf van een nieuwe bril. Of de regeling chronisch zieken gehandicapten en ouderen (65 plussers). Deze regeling geeft jaarlijks recht op 150 euro per persoon. Dan is er nog de Participatieregeling. Voor ieder gezinslid, dus ook voor elk kind, kunt u daaruit per kalenderjaar 150 euro aanvragen. Het geld moet besteed worden aan activiteiten die deelname aan de maatschappij vergroten, zoals kosten patiëntenverenigingen, kaartclub, cultuur of sport.
Uiterlijk in november aanstaande krijgen alle inwoners van de gemeente die tot voor kort bekend zijn bij het Zorgloket, een brief waarin zij opgeroepen worden om vooral gebruik te maken van deze regelingen.
Ook als u geen gebruik maakt van het Zorgloket, maar wel een laag inkomen hebt, kunt u de regelingen aanvragen.
Bij de sociale dienst in Delfzijl (ISD Noordoost) kunnen ze u er alles over vertellen en zijn folders met bedragen en aanvraagformulieren te bestellen. Die informatie staat ook www.isdnoordoost.nl. Of bel op werkdagen tussen 9.00 uur en 11.00 uur 0596-639350 en vraag of u de folders en aanvraagformulieren toegestuurd kunt krijgen.
 

Gemeente Loppersum

Geef een reactie