22 juni 2024

Extra informatiebijeenkomst nieuwbouw in Westeremden

0

Er vindt een extra informatiebijeenkomst plaats over de nieuwbouwplannen in Westeremden. Op aandringen van de gemeenteraad van Loppersum wordt deze bijeenkomst gehouden op donderdag 15 juni. Plaats van handeling is het dorpshuis aan het Abt Emopad 8 in Westeremden. Aanleiding is de onduidelijkheid over de exploitatiekosten in het plan.

Medio 2005 hebben wij in het kader van een artikel 19 procedure plannen voor de nieuwbouwlocatie Huizingerweg te Westeremden ter inzage gelegd. Hierop hebben wij uit het dorp verschillende zienswijzen ontvangen. Op basis hiervan hebben wij het plan aangepast.


Het college heeft het voorstel over de grondexploitatie aangeboden aan de gemeenteraad in de veronderstelling dat er met het aangepaste plan tegemoet gekomen was aan deze zienswijzen.


De gemeenteraad heeft, mede door het naar voren brengen van een zienswijze door een groep dorpsbewoners uit Westeremden, het voorstel over de grondexploitatie aangehouden. Dit is gedaan om nogmaals te overleggen met de bewoners van het dorp Westeremden voordat definitieve besluitvorming zal plaatsvinden.


Wij nodigen u uit voor de presentatie van het aangepaste plan op donderdag 15 juni 2006 om 20.00 uur in Ons Dorpshuis, Abt  Emopad 8 te Westeremden.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie