21 juli 2024

Facelift centrum Stedum in borgsfeer?

0

Wordt de borgsfeer in Stedum weer opgeroepen of niet? Dit was het onderwerp van een discussieavond, georganiseerd door Dorpsbelangen Stedum in samenwerking met Landschapsbeheer Groningen. In het kader van het project Terreinen met historie is het terrein van de borg Nittersum historisch onderzocht. Daarop is een verbeterplan gemaakt, waarin ook de omgeving is betrokken. Het onderwerp is al heel oud. De eerste verbeteractie dateert van 1970, en daarna is borgterrein en omgeving geleidelijk aan weer achteruitgegaan. Nu toont het centrum van het dorp niet wat het zou kunnen zijn. Rommelige plekken, achterstallig groenonderhoud, beplanting waar geen lijn in zit. Stedum wil al heel lang het borgterrein weer als centrale plek in ere herstellen. Daartoe heeft Dorpsbelangen al in 1991 een plan gemaakt, dat door de Culturele Raad in 1997 weer opnieuw is uitgebracht. Nu is er een serieuze kans dat dit wordt opgepakt, al zal er in deze krappe tijden wel voor geknokt moeten worden.

Ine Bielevelt van Landschapsbeheer oogstte veel lof voor haar idee‘n.
Hoofdlijnen van het plan zijn: het herstellen en verbeteren van beplantingslijnen, waardoor het centrum van Stedum meer een eenheid wordt. Het borgterrein zelf zou sober begroeid moeten zijn. De suggestie om het aangrenzend terrein in te vullen met een kruidentuin, zoals in Tinallinge, werd met enige bedenkingen ontvangen. Men vond het een leuk idee, maar minder realistisch. Ook zou er dan een goede vervanging van het basketbalveldje moeten zijn, en werd ook het ontbreken van een trapveldje genoemd.

Een idee uit het plan van 1991, een toegang in de vorm van een brug, zou in een vervolgfase in een andere project (Belvedere) aan de orde kunnen zijn, dat is nu te duur.

Ook de gemeente was vertegenwoordigd, en heeft alle reacties met belangstelling aangehoord. Natuurlijk vroeg voorzitter Lies Oldenhof van Dorpsbelangen ook van hen een reactie. Zij wezen op het toekomstig onderhoud en op het passen in het totaalplan, de strategische visie, waar de gemeente Loppersum mee bezig is.

De Stedumers waren erg positief over het initiatief om het borgterrein en zijn omgeving te verbeteren. Niet meer lang praten, maar proberen hiervoor geld te krijgen. In die geest gaat Dorpsbelangen samen met Landschapsbeheer en gemeente aan het werk. Er komt binnen enkele weken een aangepast voorstel, waar nog een keer om de mening van de Stedumers wordt gevraagd.

© Archief www.stedum.com

Dorpsbelangen

Geef een reactie