18 mei 2024

Oudjaarsnacht is er weer feest in de sporthal, vanaf 01.00 uur. De (verplichte) professionele beveiliging ziet uiteraard toe op het niet mee naar binnen nemen van vuurwerk. Ook bij de ingang van de sporthal is vuurwerk niet toegestaan. De eindtijd is 5 uur, deze tijd staat vast, omdat de vergunning hierop verleend wordt.

Tegen die tijd is het barpersoneel lang genoeg nuchter gebleven, en wordt het tijd om naar huis te gaan. Deze keer verzorgt DJ Arnold de muziek, voor sommigen nog bekend uit Session Kolibri tijden. Leuk voor jong en oud, dus komt allen!
Dit feest is mogelijk omdat de gemeente ons subsidieert in het vertrouwen dat alles goed verloopt. Voorgaande jaren is gebleken dat het in Stedum heel gezellig kan zijn met Oud en Nieuw. Daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor!

Dorpsbelangen Stedum

Geef een reactie