24 juli 2024

Feestelijk aftrap DAL Adviesraad Sociaal Domein

0
Op vrijdag 20 januari 2017 vond de officiële aftrap plaats van de DAL Adviesraad Sociaal Domein. Op landgoed Ekenstein stond de start in het teken van kennismaken met de bestuurders en de ambtelijke organisatie van de drie gemeenten, onder muzikale begeleiding van Peter de Haan.

De Adviesraad neemt de plaats in van de drie Wmo-raden. Vanuit deze Wmo-raden is het afgelopen jaar gezocht naar een vorm van burgerparticipatie die het beste aansluit bij de huidige ontwikkelingen in het sociaal domein. Als gevolg van deze zoektocht hebben de colleges de gemeenteraden voorgesteld om één adviesraad voor het sociaal domein in te stellen.
Met de DAL Adviesraad Sociaal Domein onderstrepen de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum dat zij grote waarde hechten aan het betrekken van burgers bij het gemeentelijk beleid. De gemeenten willen geen beleid uitvoeren dat puur achter het bureau is bedacht. Ons beleid moet aansluiten bij degene waar het om gaat, de burger. Ook bij dit voorstel zijn de drie Wmo-raden intensief betrokken.
Het beleid van de DAL-gemeenten voor het sociaal domein heeft een steeds sterkere samenhang en er is sprake van steeds grotere overlap tussen de beleidsterreinen. De nieuwe DAL Adviesraad Sociaal Domein moet ervoor zorgen dat zij de stem van alle groepen burgers vertegenwoordigt in een integraal advies waarbij de verschillende belangen worden afgewogen en afgestemd.

Gemeente Loppersum,

Geef een reactie