27 mei 2024

Financiële tegemoetkoming voor hoge zorgkosten

0
De gemeente Loppersum heeft besloten om de compensatieregeling meerkosten Wmo 2019 te verlengen tot 31 december 2020. De regeling is bedoeld voor inwoners die te maken hebben met hoge zorgkosten als gevolg van een ziekte of beperking. Het college wil inwoners met een laag inkomen financieel tegemoet komen.
Vangnet door compensatieregeling
Inwoners met een laag (besteedbaar) inkomen kunnen jaarlijks bij de gemeente een tegemoetkoming van € 200,- aanvragen als zij kampen met meerkosten. Meerkosten zijn kosten waar iedereen mee te maken heeft, maar die aantoonbaar extra hoog uitvallen voor zieken of mensen met een beperking. Wethouder Bé Schollema: "Mensen die vaak naar het ziekenhuis gaan, maken daardoor sneller hun eigen risico op. Mensen met een beperking moeten soms aanpassingen in hun huis doen die andere mensen niet hoeven te doen. Om te zorgen dat deze groep mensen niet in de financiële problemen komt, kunnen zij in aanmerking komen voor de compensatieregeling". Aanvragen kunnen ook gedaan worden met terugwerkende kracht voor de jaren 2016, 2017 en 2018. Indienen kan tot 1 juli 2021.
Compensatieregeling aanvragen
Voor meer informatie over de compensatieregeling of het opvragen van een aanvraagformulier kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente via 0596-548200 of gemeente@loppersum.nl.

Gemeente Loppersum,

Geef een reactie