28 mei 2024

Forse kritiek op begroting Loppersum

0

loppersum – De begroting van Loppersum is slecht onderbouwd, getuigt van weinig visie en is te veel op de korte termijn gericht. Dat is de voornaamste kritiek van de gemeenteraad. Desondanks stemden de partijen maandagavond toch in met de begroting.

Opvallend was de kritische toon van collegepartij PvdA. De partij wilde weten van het college hoe het 325.000 euro wil bezuinigen op de gemeentelijke organisatie. Daarnaast sprak de PvdA de vrees uit dat de bezuinigingen consequenties kunnen hebben voor de uitvoering van taken. Volgens CDA-fractievoorzitter H. Smit houdt het college onvoldoende rekening met het meerjarenperspectief. ”Het college denkt dat Loppersum slechts tot 2006 bestaat”, stelde hij.BrandweerkazerneDe partijen stelden ook vragen bij de financi‘le verantwoording van de nieuwe brandweerkazerne in Loppersum. De kosten van de kazerne zijn niet opgenomen in de begroting. Wethouder Wil Scheltens erkende dit. ”We hebben de kosten niet genoteerd, omdat nog niet duidelijk is wat de kazerne gaat kosten. Hij komt er in ieder geval wel.” Het geld moet nu komen uit de pot reserves.

Met name Hans Geene van GroenLinks uitte felle kritiek op de begroting, maar kreeg er zelf ook van langs. Gemeentebelangen en de PvdA vinden dat hij te ver is gegaan door zich bij zijn wijzigingsvoorstellen specifiek op bepaalde ambtenaren te richten. Overigens stemde Geene wel in met de begroting. Het CDA, dat eveneens de begroting stevig bekritiseerde, was consequenter en stemde als enige partij tegen.

© Archief www.stedum.com

www.dvhn.nl

Geef een reactie