16 juni 2024

Forse kritiek op college Delfzijl

0

Delfzijl – Partijen in Delfzijl hebben felle kritiek op het dagelijks bestuur van de havenplaats. Onder meer Delfzijls Belang, PvdA en GroenLinks (samen meer dan de helft van de raad) vinden dat het college slecht communiceert met de burger, en de raad onvoldoende informeert over gemeentezaken.

De kritiek van de partijen ligt gevoelig, omdat het verbeteren van het contact met de burger een speerpunt was in het coalitieakkoord in 2002. Ook burgemeester Maritje Appel noemde tijdens haar verkiezingscampagne de communicatie met het volk essentieel voor het terugwinnen van het vertrouwen van de burger in de politiek. Menninga: “De burger komt nauwelijks meer aan bod. Ik heb van diverse mensen gehoord dat ze niet eens meer rechtstreeks met collegeleden kunnen praten. Ze worden afgeschermd.” Roelsma: “We zijn er voor de burger, maar kunnen de rol van volksvertegenwoordiger niet goed spelen als we onvoldoende ge•nformeerd worden door het college. Dat is frustrerend.”


Wandelgangen


In de wandelgangen van het gemeentehuis van Delfzijl zijn al langer kritische opmerkingen te horen over Appel. Ze zou te veel de regie naar zich toe willen trekken en het college erg afschermen. Fractievoorzitter Syb Roelsma van Delfzijls Belang en Menninga uitten onlangs kritiek op Appel, omdat naar haar voorstel het reglement van de rondvraag tijdens de raadsvergadering is veranderd. Raadsleden moeten nu 24 uur van tevoren vragen schriftelijk indienen.


Ria de Weerd van GroenLinks vindt ook dat het college erg tekortschiet op het gebied van communicatie. “Informatie over de Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl bijvoorbeeld, (OMD) levert wethouder Marian Scharft veel te laat aan de raad. Hierdoor kunnen we niet adequaat reageren op zaken en wordt ons gevraagd te stemmen over zaken waarover we nog niet zijn ge•nformeerd.” De Weerd vindt het stuitend dat ze van betrokkenen bij de op te zetten Steunstee in Spijk heeft moeten horen, dat het project gevaar loopt. In plaats van van het college.


Het college van B en W van Delfzijl wil niet reageren op de opmerkingen van de PvdA. Pas bij de algemene beschouwingen van de partijen maandag zal het college op de kritiek ingaan.

Voorbeelden


De PvdA-fractie heeft een lijst opgesteld van voorbeelden waar de communicatie tekortschiet. Zo vindt de fractie het een slechte zaak dat bewoners van Spijk niet op tijd door het college zijn ge•nformeerd over de problemen rond Steunstee. Als tweede voorbeeld noemt de collegepartij de ergernis van Dorpsbelangen in Wagenborgen. De vereniging diende een offici‘le klacht in bij de gemeente, omdat diverse toenaderingspogingen van Dorpsbelangen om te praten met het college over het Proostmeer, onbeantwoord bleven. De PvdA betreurt het ook dat de raad te summier is ge•nformeerd over de achtergronden van het aftreden van wethouder Jan Huisman.

www.dvhn.nl

Geef een reactie