2 maart 2024

Forse kritiek op ringweg rond Delfzijl

0

delfzijl – De kans dat de raad van Delfzijl over twee weken akkoord gaat met de nieuwe ringweg om de havenplaats is erg klein. Vanuit de raad en de burgers bestaat stevige kritiek op een plan dat al enkele malen is aangepast.

Delfzijl staat onder druk van rijk en provincie om de ringweg aan te leggen. Er is geen partij in Delfzijl die kritiekloos staat tegenover de klaarliggende plannen voor de nieuwe ringweg. Dat bleek gisteravond tijdens een voorbereidende raadsbijeenkomst. De voornaamste kritiek is dat onvoldoende door het college van b en w uiteengezet is wat voor financieel plaatje er aan de ringweg zit. Ook is er geen draagvlak voor het plan onder de bevolking. Bovendien willen partijen meer duidelijkheid over de gevolgen van het plan voor de verkeersstromen in Delfzijl.


De lus die de ringweg zou maken bij de havenboulevard vindt ook weinig steun. CDA-fractievoorzitter Jan Smid noemt het plan ‘geldsmijterij’. Jan Menninga, eerste man van de PvdA, vindt dat er met de aanleg van de weg langs het wad, sprake is van ‘gebiedje opofferen’. “Denk nog maar eens goed over de plannen na”, aldus Menninga.


De partijen zeggen ook nog steeds door burgers te worden aangesproken met kritiek op de rondweg over de dijk. Wethouder Marian Scharft wees erop dat de raad in 2001 het Masterplan heeft goedgekeurd. Daarvan maakt de aanleg van de rondweg over de dijk langs het wad deel uit.


Met Vrom, de provincie en woongroep Acantus werd overeengekomen dat alleen bij de gehele uitvoering van dit Masterplan geld beschikbaar zou worden gesteld voor de herstructurering van Delfzijl. “Geen ringweg, betekent dus geen subsidies”, aldus Scharft. Volgens haar is met de aanpassing van het oorspronkelijke ‘ringplan’ al tegemoetgekomen aan de wensen van de burger. Menninga zegt over het gevaar van subsidieverlies: “Wij laten ons niet chanteren.”


De gedachte achter de aanleg van een ringweg langs de kust van Delfzijl was om het centrum te ontlasten van verkeer. Daarnaast wilde de toenmalige commissie Tielrooy dat door het opheffen van een deel van de Rijksweg bij Delfzijl, de stadswijk Noord niet meer gescheiden zou worden van de rest van Delfzijl. Het verkeer zou vlak voor de havenplaats via de ring om het centrum stromen. Een andere reden voor de aanleg van de weg over de dijk was om het wad dichter bij Delfzijl te brengen.

www.dvhn.nl

Geef een reactie