25 april 2024

FORSE UITBREIDING KERKGENOOTSCHAP BEREA LOPPERSUM

0

De kerkgenootschap Berea (Pinkstergemeente) in Loppersum koopt een stuk grond van de gemeente. Het betreft een perceel grond achter het kerkgebouw aan de Badweg in Loppersum. Berea heeft in eerste instantie behoefte om parkeergelegenheid op het terrein uit te breiden. Ook bestaan er plannen om het kerkgebouw verder te vergroten. In totaal koopt Berea een perceel van ongeveer 7700 vierkante meter. De verkoopprijs bedraagt Û 86.551,91.

De gemeente behoudt bij de verkoop wel een recht van overpad ten behoeve van het onlangs gerealiseerde speelveld van het zwembad. De gemeente zal als tegenprestatie het vernieuwen van de insteekweg uitvoeren. Ook zal er in de directe omgeving meer parkeergelegenheid worden gecre‘erd.

Groeiende kerkgenootschap
Berea Loppersum is een groeiende kerkgemeenschap in Loppersum. Na het vergroten van hun kerkgebouw, een voormalige Mavo-school, heeft Berea nu opnieuw te kampen met ruimtegebrek. Dit niet alleen in haar gebouw maar nog ook ten aanzien van het parkeren van haar bezoekers. Er is te weinig ruimte op de openbare weg om dit parkeerprobleem op te lossen. Berea wil het aan te kopen terrein gebruiken om nogmaals haar kerkgebouw te vergroten en om op de overige gronden een parkeerplaats aan te leggen.Aanpassing omgeving
De inrichting van de directe omgeving van het kerkgebouw en de openbare basisschool Prinses Beatrix zal op basis van het inrichtingsplan worden vormgegeven. Het plan voorziet ook daar in extra parkeerplaatsen. Er vindt een wegverlegging plaats om het verkeer af te remmen. En er wordt een plein gemaakt die het straatbeeld ter plaatse een openbaar karakter geeft. Van de verkoopopbrengsten wordt Û 75.246,00 gebruikt voor de uitvoering van de eerste fase van de inrichting aan de voorzijde

www.loppersum.nl

Geef een reactie