25 juli 2024

De PvdA fractie gemeente Loppersum deelt verheugd mee dat de heer Chris Bultje per 18 juni zijn rol als raadslid weer op zich neemt. Hij is wegens een operatie met gevolgen voor zijn mobiliteit een aantal maanden uit de roulatie geweest. Margriet Drent, die hem heeft vervangen, treedt daarmee weer terug en zal de rol van fractieassistent op zich nemen. Meestal is de volgorde in de loopbaan andersom, maar Margriet heeft laten zien ook zonder voortraject heel goed als raadslid te kunnen functioneren.

Daarmee treedt mevrouw Iemie Hunt per 18 juni terug als waarnemend fractieassistent.                                                                                                                   

Chris Bultje is niet langer beschikbaar als fractievoorzitter. Hij heeft aangegeven deze taak niet te kunnen combineren met nieuwe taken in zijn werkkring. In overleg met fractie en bestuur is besloten dat Lies Oldenhof deze rol op zich neemt (en daarmee niet langer waarnemend is).

www.stedum.com

Geef een reactie