16 juli 2024

Fransema-collectie krijgt nieuw onderkomen in Museum Møhlmann in Appingedam

Wethouder Meindert Joostens van de gemeente Eemsdelta en eigenaar Rob Møhlmann van Museum Møhlmann in Appingedam ondertekenden op woensdag 16 juni 2021 een bruikleen-overeenkomst voor de ‘Fransema-collectie’. De collectie, die in 2018 verhuisde naar multifunctioneel centrum Kabzëel in Appingedam in afwachting van een nieuw onderkomen, krijgt hiermee een nieuwe plek. De totale collectie bestaat uit ongeveer 4500 werken van Ekke Fransema, een Nederlandse jurist en verzamelaar van zeldzame boeken. Het college van B en W van de voormalige gemeente Appingedam heeft in januari 2020 besloten dat de collectie wordt ondergebracht bij Museum Møhlmann en stelde daarvoor financiële middelen beschikbaar.

Groninger erfgoed koesteren
Wethouder Meindert Joostens: ‘Deze prachtige verzameling documenten en boekwerken, zoals oorkondes, historische documenten en zeldzame boekwerken krijgen in Museum Møhlmann een mooie plek. Het museum koestert meer ‘Kabinetten’, naast wisselende exposities van hedendaagse realistische kunst. Onze cultuur is onderdeel van onze identiteit en geschiedenis. Ekke Fransema heeft de geschiedenis van de provincie Groningen vastgelegd. Een geschiedenis waar we trots op zijn. Naast onze wierden, kerken, orgels, borgen en andere monumentale gebouwen vinden we het belangrijk dat deze vorm van ‘roerend’ erfgoed zorgvuldig wordt bewaard en voor het publiek tentoongesteld.’

Overeenkomst Biblionet Groningen, gemeente, Museum Møhlman
De Stichting Fransema heeft op woensdag 16 juni 2021 het eigendom van de collectie formeel overgedragen aan de gemeente Eemsdelta. Tot de verhuizing van de bibliotheek in Appingedam in 2017 naar het Professor Cleveringaplein, heeft Biblionet Groningen onderdak geboden aan de Fransema-collectie. De gemeente heeft met Museum Møhlmann een bruikleenovereenkomst gesloten voor het beheer en het openbaar stellen van de collectie aan bezoekers.
De collectie heeft in het museum een volledig eigen onderkomen gekregen. De traditie van de Fransema-lezing over een historisch of cultureel onderwerp wordt in 2022 nieuw leven ingeblazen.

Rob Møhlmann: ‘De Fransema-collectie is niet alleen een interessante collectie voor Groningen en Ommelanden. De collectie is met de persoonlijkheid van Ekke Fransema al bijna een eeuw lang ook een Damster-verhaal. Toen de collectie voor Appingedam in de vergetelheid dreigde te raken, heb ik gemeend hiervoor een nieuw Kabinet te moeten creëren. Zo blijft de collectie voor de stad Appingedam behouden.’


Het Fransema Kabinet
Na het overlijden van Ekke Fransema in 1928 wist de openbare bibliotheek van Appingedam de collectie in haar geheel te verwerven. Van 1984 tot 2017 was de collectie ondergebracht in het Fransema Kabinet in het toenmalige gebouw van de bibliotheek. Daarna kreeg het een tijdelijke plek in Kabzëel.