23 februari 2024

Fusie school voorlopig van de baan

0
De fusie van de basisscholen ,obs de Bongerd en cbs Crangeborg, is voorlopig van de baan. De overkoepelende Stichting Marenland en Stichting Noordkwartier hadden het samengaan van beide scholen als een pilotproject bestempeld. Vorig jaar zijn de christelijke en openbare school in Garrelweer en Wirdum als eerste succesvol in een dergelijk fusieproces geslaagd.
In de afgelopen twee maanden is met de medezeggenschapsraden van beide scholen in Stedum intensief overlegd om vervolgstappen te zetten om tot een fusie te komen. Tot grote teleurstelling van alle betrokkenen is het niet gelukt om tot overeenstemming te komen. De besturen kiezen ervoor om in het belang van een goede voortgang van het onderwijs op beide scholen nu een pas op de plaats te maken.
Er is gekozen voor een ‘time-out’. De MR’en en schoolbesturen hebben dit vandaag via een gezamenlijke brief laten weten aan de ouders.

, www.eemsbode.nl

Geef een reactie