20 mei 2024

Fusie van Scholen, kinderopvang en peuterspeelzaal in Stedum

0


Per 1 augustus 2013 heeft Stedum één kindvoorziening met een school, kinderopvang, en peuterspeelzaalwerk. Donderdagavond 16 februari werd de intentieverklaring getekend, waarin de partners Noordkwartier, Marenland en Kids2b verklaren dat ze alles op alles zullen zetten om in samenwerking dit doel te bereiken.

Veel ouders en belangstellenden waren aanwezig om het feestelijke moment mee te maken. Zij ontvingen bij aanvang van de bijeenkomst een bijzonder cadeautje.
Marenland, Noordkwartier en Kids2b hebben een projectleider aangesteld om de kindvoorziening te realiseren. De projectleider functioneert samen met de projectgroep, waarin de directeuren van de huidige scholen OBS de Bongerd en CBS de Crangeborg zitten, de voorzitters van de medezeggenschapsraden van beide scholen, en een vertegenwoordiger van Kids2b. De projectleider, Mariët Schilperoort van het bureau Van Bleekveld en Terpstra, vertelde donderdagavond over hoe de droom van één voorziening werkelijkheid kan worden. Er zullen naast de projectgroep verschillende werkgroepen komen, waarin wordt afgestemd hoe zaken worden geregeld in de nieuwe voorziening. Zo zal nagedacht worden over identiteit en pedagogische aanpak, maar ook over financiën, huisvesting en personeel. De komende tijd wordt dit allemaal opgepakt onder regie van de projectgroep en projectleider, en in samenwerking met de werkgroepen.
De avond waarop de intentieverklaring werd getekend was druk bezocht; er waren meer dan zeventig ouders en belangstellenden uit het dorp. Naast Schilperoort voerde algemeen directeur G. Meijer van Noordkwartier het woord; hij vond het getuigen van ‘lef’ hoe ouders en schoolleiding in Stedum zelf het initiatief hebben genomen om tot een fusieschool te komen.  Mevrouw L. Korteweg, adjunct algemeen directeur van Marenland stemde hier volmondig mee in en benoemde hoeveel werk al was verzet in het afgelopen jaar. Mevrouw M. Bolt, bestuurder van Kids2b vertelde dat Stedum een sterk netwerk met gastouderopvang kent, en dat goed zal worden bekeken hoe de sterke punten daarvan in de nieuwe voorziening worden meegenomen. Wethouder O. Hartman van de gemeente Loppersum was onder de indruk van de saamhorigheid en voortvarendheid in Stedum. Zij gaf het project een leidende rol, en sprak uit dat de gemeente zoveel als mogelijk zou volgen.
Vanuit de medezeggenschapsraden werden de ouders vervolgens uitgenodigd het cadeautje dat zij bij binnenkomst hadden gekregen, uit te pakken. Elk pakje bevatte verschillende legosteentjes, waarmee ouders symbolisch ‘een steentje konden bijdragen’. Enthousiast werd aan de nieuwe fusieschool gebouwd. Deze speelse ‘Bengelburcht’ werd bij een hapje en drankje na afloop bewonderd.
Het animo voor de nieuwe voorziening is groot, de sfeer in Stedum is zeer positief. De komende tijd zal veel werk worden verzet zodat op 1 augustus 2013 de nieuwe voorziening een feit is!

 
 

www.stedum.com

Geef een reactie