24 februari 2024

Gebiedswethouders dichtbij in Eemsdelta

De gemeente Eemsdelta vindt het belangrijk om dichtbij de inwoners in de dorpen en wijken te blijven. Het college heeft daarom de gemeente in vier gebieden verdeeld en per gebied twee gebiedswethouders en een gebiedsregisseur aangewezen. Ondanks de schaalvergroting door de herindeling wil de gemeente samen met de inwoners, partners en ondernemers werken aan Eemsdelta. Dat gebeurt dankzij het Gebiedsgericht Werken. Beleid en plannen maakt de gemeente steeds meer samen. Daarnaast wil de gemeente goed zichtbaar blijven en regelmatig contact is dan essentieel. Gebiedsregisseurs zijn veel te vinden in dorpen en wijken en zijn een ambtelijk aanspreekpunt richting de gemeente. De gebiedswethouders zijn aanspreekpunt voor het college en met regelmaat in contact met de inwoners in de dorpen en wijken. Een uitzondering is de versterkingsopgave, hiervoor is en blijft de vakinhoudelijke wethouder Annalies Usmany voor de gehele gemeente Eemsdelta het bestuurlijk aanspreekpunt.

Vernieuwen
De wethouders hebben in de eerste plaats gekozen voor een gebied waar ze nog niet bekend zijn. Daarnaast zorgen ze ook bestuurlijk voor een warme overdracht naar een ‘nieuwe’ wethouder en werken ze voorlopig in duo’s. Portefeuillehouder Jan Menninga is blij met deze eerste stap voor Eemsdelta: “We zijn al een eind op weg om steeds meer zichtbaar te zijn in onze dorpen en wijken. Bestuurlijk willen we dat ook graag, zoals afgesproken in ons coalitieakkoord. Dit besluit is een eerste stap”.

Verdeling wethouders
De verdeling van de gebieden en de gebiedswethouders is:

Annalies Usmany en Pier Prins: Loppersum, Garrelsweer, Wirdum, Stedum, Westeremden, Garsthuizen, Middelstum, Westerwijtwerd, Huizinge, Toornwerd, ’t Zandt, Zeerijp, Zijldijk, Leermens, Oosterwijtwerd, Eenum

Meindert Joostens en Annalies Usmany: Centrum-Appingedam, De Wierde, Oranjebuurt, Woldweg, Opwierde, Eendrachtbuurt, Opwierde Zuid, Opwierde Noord, Farmsumerweg, Solwerd, Vrijheidsbuurt, Hoflanden, Westerdraai, Tjamsweer, Oling, Olingermeeden, Jukwerd, Garreweer, Marsum, Ekenstein, Laskwerd, Fivelpoort

Hans Ronde en Jan Menninga: Uitwierde, Biessum, Nansum, Holwierde, Krewerd, Godlinze, Losdorp, Bierum, Spijk en Delfzijl Noord

Pier Prins en Jan Menninga: Meedhuizen, Borgsweer, Termunterzijl, Termunten, Woldendorp, Wagenborgen, Baamsum, Delfzijl-Centrum, Delfzijl-West, Farmsum, Tuikwerd, Fivelzigt, Oosterhorn en Weiwerd.