29 november 2023

Gedoogplaatsen vreugdevuren tijdens de jaarwisseling

0

In enkele dorpen wordt de jaarwisseling gevierd met vreugdevuren. Deze zorgen vaak voor veel sfeer, maar ze brengen ook vervuiling en overlast met zich mee. Door brandstapels in de dorpen op één plek te concentreren, wordt dit beperkt. De gemeente heeft daarom, meestal na overleg met verenigingen Dorpsbelangen, een aantal plaatsen bepaald waar gebrand mag worden. Op andere plaatsen worden geen branden toegestaan. Om schade aan het wegdek te voorkomen wordt vanaf 31 december a.s. zand gestrooid. De aangewezen plaatsen zijn:

Garsthuizen (op de plek van de glasbak). 

Loppersum (op het Marktplein).

Stedum (op het haventerrein).

Westeremden (op het veldje tegenover de Kosterijweg).

Om de schade en overlast zoveel mogelijk te beperken, hanteert de gemeente de volgende regels: er mogen alleen kerstbomen worden verbrand. Dus geen (geverfd) hout, geen huisraad, geen huisvuil- en bedrijfsafval, geen kunststoffen en geen plaatmateriaal. Ook het verbranden van autowrakken is niet toegestaan. Wanneer deze regel niet wordt gehandhaafd, zal de politie proces-verbaal opmaken tegen de overtreder(s). De samenstelling van de brandstapels wordt geregeld gecontroleerd.

 Het aantal dorpen waar zand neergelegd wordt is t.o.v. vorig jaar verminderd. Op voorstel van dorpsbelangen Huizinge wordt geen zandbed meer in Huizinge gelegd. Daarnaast heeft de gemeente besloten geen vreugdevuur meer toe te staan in Middelstum, omdat in deze plaats het vreugdevuur de afgelopen jaren vooral wordt gebruikt voor het verbranden van huishoudelijk afval

Gemeente Loppersum

Geef een reactie