28 februari 2024

Geen leges voor aanvraag ID-kaart

0

Naar aanleiding van de uitspraak op beroep in cassatie, door de Hoge Raad (9 september 2011), is vast komen te staan dat een gemeente geen leges mag heffen voor de aanvraag van een identiteitskaart (ID-kaart). "De Hoge Raad stelt voorop dat een gemeente volgens vaste jurisprudentie alleen leges mag heffen als zij een dienst verricht die in overheersende mate een individualiseerbaar belang dient."

"…Een rijbewijs is vereist om een motorrijtuig te mogen besturen; en een paspoort is een mondiaal erkend reisdocument. Voor deze beide identificatiebewijzen geldt daarom dat zij vooral ook een individualiseerbaar belang dienen. Aanvragers kiezen er zelf voor om een motorrijtuig te besturen of te reizen. Daarvoor mag een gemeente dus leges heffen. Om te voldoen aan de algemene draag- en toonplicht van een identiteitsbewijs ligt de aanvraag van een identiteitskaart het meest voor de hand." "…Daarom kan niet worden gezegd dat het aanvragen van een identiteitskaart in overheersende mate verband houdt met een individualiseerbaar belang. Dat betekent dat gemeenten voor het verstrekken van een identiteitskaart geen leges mogen heffen." Aldus de samengevatte uitspraak van de Hoge Raad.
Het gehele arrest (LJN: BQ4105, Hoge Raad, 10/04967) is
hier te lezen, op de website rechspraak.nl.

www.rechtspraak.nl

Geef een reactie