28 mei 2024

Geen nieuw bestuurscentrum in Loppersum

0

Volledige centralisering van de gemeentediensten in Loppersum lijkt van de baan. De Lopster gemeenteraad heeft het college toestemming gegeven om het plan van gedeeltelijke nieuwbouw aan de Molenweg te onderzoeken. De bouw van een volledig nieuw bestuurscentrum vinden de coalitiepartijen te duur.

De plannen van het college stuiten op veel verzet van de oppositiepartijen CDA, ChristenUnie en de ondernemingsraad (OR) van de gemeente. Die willen volledige centralisering van de gemeentelijke diensten.

Ze beroepen zich op het standpunt van de VVD en de PvdA over de kwestie in 1999. ”Toen waren de partijen nog voor volledige centralisering, hun huidige opvattingen staan hier haaks op”, aldus de scheidend fractievoorzitter van het CDA, IJzebrand Rijzebol.

Het plan van het college behelst de bouw van een nieuw pand aan de Molenweg, naast het gebouw waar de afdeling financi‘n is gevestigd. Tussen beide locaties komt een verbindingsbrug. In de nieuwbouw komen onder meer een centrale balie en werk- en vergaderruimtes.

De gemeentebalie in Middelstum blijft behouden. Wethouder Wil Scheltens vindt dit belangrijk voor de bewoners aldaar. Een volledig nieuw bestuurscentrum is in zijn ogen veel te prijzig. Dat zou rond de negen miljoen euro kosten.

De or van de gemeente is fel tegen de plannen van het college en wijst op een onderzoek van een ingenieursbureau waaruit blijkt dat de huidige huisvesting tekortschiet. Ook schiet volgens or-voorzitter H. Ronde de communicatie ernstig tekort door de verspreiding van de diensten over vijf locaties.

© Archief www.stedum.com

www.dvhn.nl

Geef een reactie